owel in zakelijk als persoonlijk opzicht wordt het leven door de kalender in stukjes verdeeld en die stukjes noemen we jaren. En aan het eind van elk jaar wordt de "rekening" opgemaakt. Zakelijk en persoonlijk. Zakelijk is dat dan de balans en de verlies- en winstrekening. En die laat ons zien of het de onder neming al of niet goed is gegaan. In dat opzicht geeft ons een terugblik op 1984 alle vertrouwen, dat het een goed jaar zal blijken te zijn met resultaten, die reden tot vol doening geven. Met de persoonlijke "rekening" ligt het wat anders: hier geen kille cijfers, maar voor ieder van ons een reeks van gebeurtenissen en ervaringen, die samen onze eigen "jaarrekening" vormen. Het saldo wordt vastgesteld door wat we met een mooi woord bezinning noemen. Van Dale omschrijft dit woord als volgt: "helder besef van de toestand en verhoudingen". Niet eenvoudig, maar zeker de moeite waard, omdat het ons kan helpen 1985 beter aan te kunnen! Ik wens u en de uwen goede kerstdagen en een voorspoedig 1985 toe. A.H. Heineken

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 3