DKveHrvaerv *19*85 AUGUSTUS 1 J.P. Goderie Verkoop 25 jaar HG West-Brabant/Zeeland 1 W. v.d. Kooy Verkoop 25 jaar HG Den Haag 1 J.M. van Liere Administratie/Secretariaat 25 jaar HG West-Brabant/Zeeland 1 J.vanNisselrooy Garage Werkplaats 25 jaar H/Bosch 1 L. v.d. Velden Verkoop Thuisverbruik Bier Zuid 25 jaar Z/Wou 10 G.J. Kooman Horeca Tap Service 25 jaar HG West-Brabant/Zeeland 15 Mw. M.J. Ketting Personeelszaken Hoofdkantoor 25 jaar A/Wet 15 Mw. J. Mantel Administratie Export 25 jaar R/Cr 16 J. Kornaat Technische dienst Algemeen 25 jaar H/Bosch 18 D.M. Parmentier Commercieel Technische Dienst 25 jaar HG Amsterdam/Utrecht 21 Th.J.Wegh Commercieel Technische Dienst 40jaar HG Amsterdam/Utrecht 29 J.B.Timmers Mechanische Werkplaats 25 jaar H/Bosch SEPTEMBER 1 J. Baks Mechanische Werkplaats 25 jaar H/Bosch 1 A. Boeklagen Postkamer 25 jaar A/Wet 1 J.G.M. vanGils Verkoop Thuisverbruik Bier 25 jaar Z/Wou 1 C.H. Groote Au to ma tiseringsgroep 25jaar Z/Wou 1 F.A. Möller Financiën 25 jaar A/Wet 1 M.J. Peters Bouwbureau 25 jaar Z/Wou 1 J.C.Vellekoop Office Management Beheer Kantoor 2öjaar Z/Wou 1 P.B.Weeda Centraal Betalingsverkeer 40 jaar Z/Wou 1 H.N.deWit Voortgangscontrole 25 jaar Z/Wou 5 G.W.J. de Groot Energie Dienst 25 jaar Z/Wou 15 P. v.d. Veen Distr. Techn. Zaken Alg. 25 jaar HG Groningen/Friesland/Drente 16 J.Y. Koudenburg Bouwbureau Arnhem 25 jaar Z/Wou 19 L.H.Timmermans Mechanische Werkplaats 25 jaar H/Bosch 26 W.A.P.F.L. de Bruin Onderhoud Algemeen 25 jaar Z/Wou 27 B.J.vanNieuwkerk Centraal Magazijn 40 jaar Z/Wou OKTOBER 1 K. Nap Financiën en Concernverslaggeving 25 jaar A/Wet 1 P.J. Pos Alg. Conc.Stafd.-Inform./Doc. 40 jaar A/Wet 3 N.G. Gudde Energie Dienst 2öjaar A/Hel 10 J. Spel Interne/Huish. Dienst 40 jaar Z/Wou 15 C.M. van Zenderen Centrale Salaris Administratie 40jaar Bunnik 31 H.C.M. van Gestel Bottelarij pensioen H/Bosch 31 G.J. Veldkamp Kwaliteits Dienst pensioen Z/Wou 31 Ch.H.J. Dams HTB Documentatiecentrum Techniek pensioen Z/Wou NOVEMBER 1 K. v.d. Hoeven Algemene Zaken Horeca 25jaar Z/Wou 1 J.C.J. Schiet Centr. Comm. Techn. Dienst 25 jaar Z/Wou 1 Mw. G.H. Schmied Plaatselijke Inkoop 25 jaar Z/Wou 1 H.P de Vries Centrale Diensten Thuisverbruik 25 jaar Z/Wou 2 W.H.v.d.Griendt Ligkelders 25 jaar H/Bosch 8 H.N. Raedts Commercieel Technische Dienst 25 jaar HG Limburg 10 A. de Veld Interne Huish. dienst 25 jaar Z/Wou 13 P. Rieder Intern Transport 40 jaar A/Hel 30 J.H. Riesmeijer Assistentie Werkmaatschappijen pensioen Z/Wou DECEMBER 5 J. Scheenloop Commercieel Technische Dienst 40 jaar HG Rotterdam 19 A.M.M. Kappen Vrachtauto's 25 jaar H/Bosch Bovenstaand overzicht is niet geheel volledig. Niet opgenomen zijn de namen van hen die geen prijs stellen op vermelding.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 33