I M EI ea en 1-^ns JANUARI 1 C.C.A. Hoekstra 1 C.J.A. Poortman 1 Mw. E.H. Sprenger 13 A.Schun 21 W.N. Kleton 31 G.P.Jansen FEBRUARI 1 J.H. van Dillen 1 P.F.M. v.d. Grint 25 C.M. v.d. Haterd 28 R.H.vanDonoen 28 J. Lok 28 A.T. v.d. Velde 28 Mw. J.M.A. deLangen- Buschgens MAART 2 G.H. Keijzers 3 W.C.M. Witters 15 P.M.C.M. Pulles 16 J.G.Vermeulen 21 C.B. Spork 31 G. Heijmeskamp 31 L.A. v.d. Wiel 31 J.W.G. van Rosmalen APRIL HTB Research Bouwbureau St. Heineken Pensioenfonds Centraal Magazijn Bottelarij Export Transport Afdeling Office Manegement Archief Intern Transport Bottelarij Commercieel Technische Dienst Verkoop Speciale Markten Bottelarij Vorderingenbeheer Bottelarij Expeditie Den Haag Verkoop Plaatselijke Administratie TD Verpakken en Opslag Expeditie Amersfoort Garage Werkplaats Dir. Concern Sociale Zaken 25 jaar 25 jaar 25 jaar 25 jaar 25 jaar pensioen 25 jaar 25 jaar 25 jaar 25 jaar pensioen pensioen pensioen 25 jaar 25 jaar 25 jaar 40 jaar 25 jaar pensioen pensioen pensioen Z/Wou H/Bosch A/Wet A/Hel A/Hel R/Cr Z/Wou H/Bosch H/Bosch HG Rotterdam Bunnik Z/Wou Z/Wou H/Bosch HG Den Haag HG Midden-Brabant A/Hel H/Bosch HG Amsterdam/Utrecht H/Bosch A/Wet 1 A.A. Landa Technologische Dienst 25 jaar Z/Wou 4 J.P. Franke Bottelarij 25 jaar Z/Wou 11 A.J. J.M.Jansen Verkoop Speciale Markten 25 jaar Bunnik 19 W.H. Schuurmans TD Verpakken en Opslag 25 jaar H/Bosch 25 E.J. Doomernik Bouwkundige Werkplaats 25jaar H/Bosch 30 G.K.Jansen Centraal Magazijn pensioen H/Bosch 1 G.J. Geurts Verkoop 25 jaar HG Gelderland/Overijssel 1 J.L. Hameiers Distributie Techn. Zaken Alg. 25 jaar HG Limburg 1 D. Leeuwenburg Assistentie Werkmaatschappijen 25 jaar Z/Wou 1 E. Vledder MarketingVerk.org. Slijters 25 jaar Z/Meer 9 H.P.J. Stravers Verkoop 25 jaar HG Gelderland/Overijssel 9 M.A. van Zetten Bottelarij 25 jaar Z/Wou 20 G. Stalenhoef Mechanische Werkplaats 25jaar A/Hel 23 J.V.M.van Lokven Expeditie Den Bosch 25jaar HG Midden-Brabant 31 S.M. Niemantsverdriet Centraal Betalingsverkeer pensioen R/Cr 31 Mw. B.M. Saat-Ritchi Algemeen pensioen Brouwerij de Ridder JUNI 6 W.FK.deRooy PR. Ontvangsten 25 jaar A/Hel 7 P.G.M. Derde Plaatselijke Administratie 25 jaar H/Bosch 13 P.J.C. Verkennis Bouwkundige Werkplaats 25jaar H/Bosch 22 C.M. Driessen Expeditie Nijmegen 40 jaar HG Gelderland/Overijssel 22 J. Gupffert Opslag/Intern Transport 25 jaar Z/Wou 27 B. Pijper Interne Dienst 25 jaar Leeuwarden 30 W.B.M. de Bree Export Transport Afdeling pensioen R/Cr 30 C. Kroep Intern Transport pensioen H/Bosch 1 J.C. Colijn HTB Centrale Techniek 1 PC. Meertens 1 J.D. Smid Verkoop 11 W. van Doodewaard Ligkelders 11 B.J. Geurts Ex port A Igemeen 11 H.H. Ummenthum Brouwen 18 J.W. Reuser Intern Transport 25 A.J. Lindeman Automatiseringsgroep 31 G.K. Schimmel Plaatselijke Administratie 25 jaar Z/Wou 25 jaar 25 jaar HG Groningen/Friesland/Drente 25 jaar Z/Wou 25 jaar A/Wet 25 jaar A/Hel 25jaar H/Bosch 25 jaar Z/Wou pensioen A/Hel 30

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 32