HUWELIJK Amsterdam Mw. S. Stoeltie (interne dienst kantine) met R. Hoogendorp N. Abbouz (kelders) met mw. M. Kabdana Den Bosch J. A.J. van Zandbeek (intern transport) met mw. A. A. Steenlage D.J. van Gelder (verpakken) met mw. J.D.M. Sweeb Bunnik W.J. van Vliet (storingsdienst) met mw. G.J. van der Steen Horecagebieden C.A. Roelofs (expeditie, Den Haag met mw. M.G. Post Mw. T.A. Emmelkamp (administratie, Groningen/Friesland/Drente) met H.K. Pot Mw. A. Machiela (expeditie, Gronin gen/Friesland/Drente) met W. Leistra Mw. E.B.J. Sloos (administratie, Den Haag) met P. Hagendijk Zoetermeer Mw. M.P. Hermus (wijnhandelReuch- lin) met M.W. van Etten Zoeterwoude J.J. Mijnsbergen (TD dienstgebouw) met mw. H.J. Osborne (telefooncentra le) Mw. S. Klinkenberg (PZ stafdiensten bier) met J. v.d. Oever R. Mes (intern transport) met mw. L. Knegten M.J. do Livramento (fustencolonne) met mw. C.H. Caldes de Rainha GEBOORTE Den Bosch Angelo.z.v. M.M. van Ruijs brouwen Cissy, d.v. P.J. v.d. Leemput (intern transport) Dennis, z.v. J.L. Donoro (verpakken) Roy, z.v. PL. van Velzen (verpakken) Jeroen, z.v. mw. A.A.E. van Aalst- Willems (bedrijfsbureau) Rilana, d.v. J. Bouwman (verpakken) Maarten, z.v. J.A.C. de Groot (intern transport) Bunnik Marina A., d.v. M. van Beek (verpak ken) Nabil, z.v. T. Chakir (verpakken) Elisa M., d.v. H.J. v.d. Berg (intern transport) Horecagebieden Synthia M., d.v. D.J.O. Lepoeter (expeditie, Den Haag) Michaël R.P.z.v. PD. van Vliet (C.T.D., Rotterdam) Roshni M., d.v. mw. R. Doerga (admi nistratie, Amsterdam! Utrecht) Rotterdam Jesper, z.v. H.G. van Wijk (export trans port afdeling) Zoetermeer Trisja, d.v. mw. L. van 't Wout-Verbeek (technologische dienst) Roxanne, d.v. N. Gareman (administra tie) Zoeterwoude Irene, d.v. J.G. Schapink (marketing bier/reclame promotions) Lambertus A., z.v. Y.H.M.R. Folmer (verkoop horeca Bart G.z.v. G. Bordernis(physiekedis tributie) Marjon, d.v. mw. P.J.M. Mooijman- Koek (centraal secretariaat H.T.B.) Laura, d.v. J.A.M. Schavemaker (ver koop binnendienst horeca) Zaheed,z.v. M.I. Fatehmahomed (bot telarij) Rashid, z.v. A.H.A. Boukhrissa (botte larij) Jeffrey W., z.v. R. Smits (brouwen) Elizabeth W., d.v. D.M. Barnhoorn kwaliteitsdienst) Sjoerd J., z.v. J.P. Kühn (bottelarij) Moniek, d.v. P. Hijman (brouwen) Johannes J., z.v. J.J. Stikvoort (brou wen) GESLAAGD Amsterdam G. Sman (produktie) voor de cursus Audio-visuelc middelen Den Bosch W.H. van Vugt (mechanische werk plaats) voorT.I.G. lassen (T.A.) Horecagebieden Mw. J. Peiger (administratie, Rotterdam) voor diploma Marketing Praktijk Zoeterwoude Voor de reanimatiecursus zijn geslaagd: N.W.A. Aukes en S.G.P. de Wit (beiden: bewaking)D. Blom (veilig heid), SM. Boom (verpakken, kwali teitsdienst) A.JA. Bosch en H.E. Hop man (energie), B. van Eunen (verpak ken), J.L.S.M. de Graaf (electro), G. van Hartevelt (brouwen), C. Hofman en F.J. Robbers (planning werkvoor bereiding), mw. J.M.E. Horenberg- Stegehuis (H.A.G.), K.R. Jansen (tech nologische dienst)J .GMarck (telexka mer), P. Pols, R. van Rooyen en C. Westmaas (allen: magazijnen en intern transport), A.J. van Rheenen en A. Vis ser (mechanische werkplaats) S. Sijmonsma en R.O.T.H. Tjho (bei den: interne dienst). ONZE DIENST VERLIETEN Amsterdam Mw. V.C.M. Slippens (debiteureninfor matie) Den Bosch M. Vermetten (interne dienst) Bunnik A.J. Muilman (thuisverbruikfris) Horecagebieden PM. Pieper (expeditie, Den Haag) Zoetermeer Mw. J.J. Boerke (directie-secretaresse) Zoeterwoude J.M. Deutekom (internationaal) Mw. C. Riedijk (assistentie werkmaat schappijen H. T.B J.C.M. Rijsdijk (bottelarij) BUITENLAND Heineken France S.A. FRANKRIJK De heer A. Nijhof is na zijn detache ringsperiode in Straatsburg op 1 november weer naar Nederland terug gekeerd. EI Aguila S.A. SPANJE Op 24 oktober zijn de heren R. V. Stro bos en C. van Es naar Madrid afgereisd. Zij zullen daar voor onbepaalde tijd werkzaam zijn. De heer R.V. Strobos in de functie van general manager, ter wijl de heer Van Es de functie van secre taris van de Board of Directors op zich heeft genomen. AB Warby Bryggerier ZWEDEN De familie Ph. Nagelhout is per 30 november definitief uit Zweden terug gekeerd. Nigerian Breweries Ltd. NIGERIA De heer en mevrouw C.D.M. Koop- mans en ook de heer en mevrouw A Been uit Lagos zijn op 15 december definitief uit Nigeria teruggekeerd. De heer P. Murli arriveerde op 10 november in Nederland, gelukkig keu rig op tijd voor de geboorte van zijn zoontje Dinesh, die op 12 november het levenslicht aanschouwde. Vader Murli heeft tijdens zijn verblijf in Nederland een cursus gevolgd bij de afdeling Technische Opleidingen en is op 26 november naar Lagos terugge keerd; zijn vrouw en zoontje zullen hem later volgen. Uit Ibadan zijn met verlof in Nederland de heer en mevrouw P. Goudswaard op 8 december aangekomen. Nocal S.A.RL. ANGOLA De heer H.J. Rutgers is naar Luanda vertrokken, hij zal daar de heer Hiskes tijdens zijn verlofperiode vervangen als coordonnateur services techniques. 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 28