Ideeënbusactie. meer inzendingen in 1985? Afscheid J. Keller Afscheid G. Visser Als u deze tekst leest en alles is goed gegaandan hebben de actieve medewerk(st)ers al plezier beleefd aan onze jongste ideeënbusactie. Alleen wat achtergrondinformatie is dan in dit artikel op zijn plaats. In september jl. zijn in enkele vestigingen enige interviews gehouden voor het actieplan 1985. Meningen van verschillende betrokkenen bij ideeënbusactiviteiten, zoals inzenden en beoordelen, werden gepolstHierin kon het bureau IMACOdat de produktie van de cassettegeluidsband kreeg toevertrouwdhet stramien vinden waarop de band moest worden opgebouwd Een enthousiaste bijdrage leverde onze Fanfare. Juist in het jaar van hun 25-jarig jubileum werden hun prestaties fraai vastgelegd. Nu kunnen alle Nederlandse Heineken medewerkers van hun spel genieten. Waarom nu deze actie en waarom in deze vorm? Acties voor de ideeënbus zijn er regelmatig geweest, maar ze scoorden niet altijd. Bovendien was duidelijk geworden dat er hier en daar wat onbegrip was gegroeid over het functioneren van het ideeënbus-circuit. Een beetje extra informatie, wat verduidelijking vooral met betrekking tot het tijdsbeslag en dat op een voor ons nieuwe wijze gebracht: een geluidsband kon dat allemaal prima bevatten. Bovendien leek de drempel voor het inzenden van ideeën de laatste jaren hoger te zij n geworden Reden te meer om iedereen weer eens te overtuigen van het nut van (goede) ideeën. Of de Centrale Ideeënbus Commissie het met deze wijze van communiceren bij het rechte eind heeft gehad, dat kunt alleen u uitmaken. Als u het een leuke actie vond, dan ziet u ook de ideeënbus opeens weer met nieuwe ogen en wellicht vertrouwt u hem dan een lang gekoesterd idee toe. Dat is nu precies het doel van deze actie 1985. Amsterdam- 29 oktober was de dag waarop de heer Keller in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leef tijd afscheid nam van Heineken. Hiervoor werd de heer Kei ler, die vergezeld was van zijn echtgenote en kinderen, in het Koelschip ontvangen door de heren Steneker en Pels Rijc- ken. De heer Steneker zei in zijn toespraak dat de heer Kei ler al 4 weken pensioengerechtigd was en nog wel een tijd door zou willen gaan. In plaats van zelf service vanuit het Pensioenfonds te leveren aan gepensioneerden en andere oud-medewerkers, kan hij nu gebruik maken van die servi ce. Na ruim 23 dienstjaren wordt hem dit van harte gegund. De heer Witbraad ging in zijn toespraak in op de leegte die ontstaat nu de culturele inbreng van de heer Keiler zal wor den gemist. Om de communicatie met de afdeling gaande te houden, werd hem een imitatie personal computer aangebo den. De heer Ritman sprak hierna namens zijn vele mede gepensioneerden dank uit voor alle goede raad en adviezen die zij mochten ontvangen. Een oud-schoolvriend, de heer Wijnberg, dankte de heer Keiler vervolgens voor de vriend schap die de groep oud-H.B.S.'ers heeft ontvangen. Zoeterwoude- Op 31 oktober vond in de Hooiberg het afscheid plaats van de heer G. Visser. Allereerst werd de heer Visser met zijn gezin ontvangen door de heer Folmer en mevrouw Christiaanse, waarna het gezelschap zich naar de ontvangstzaal begaf. Daar sprak de heer Folmer als eer ste. Hij liet onder meer de loopbaan van de heer Visser de revue passeren. Deze loopbaan begon in 1967 bij Coebergh als gedistilleerdspecialist en eindigde, via enige andere func ties, bij de afdeling horeca algemeen waar de heer Visser belast was met speciale opdrachten rond Els la Vera. De tweede spreker was de heer De Vree, die op humoristische wijze herinneringen ophaalde aan de nationale biertapwed strijden waarbij hij zelf en de heerVisser als jurylid aanwezig waren. Tot slot van zijn toespraak overhandigde hij een enveloppe onder couvert aan de scheidende en een boeket bloemen aan mevrouw Visser. De laatste spreker was een oud-collega, de heer Stenckcn. Hij vertelde aardige anekdo tes uit het verleden. Als laatste nam de heerVisser zelf het woord, waarbij hij inging op hetgeen was gezegd. Een zeer gezellige receptie besloot de middag. 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 27