Traditiegetrouw is een kerstnummer van Vers van 't Vat een editie met een grote kerstpuzzel. Dit jaar is hij van de hand van de heer J. Keiler, die onlangs met pensioen is gegaanHoewel hij officieel nu niet meer tot 'de actieven gerekend wordt, is hij weer bijzonder actief geweest door voor u deze puzzel te ontwerpenDaarvoor wil len wij hem, namens alle puzzelaars, hartelijk bedanken. Natuurlijk danken wij de heer Kei ler ook voor zijn andere vele puzzelbij dragen die hij in de afgelopen jaren altijd heeft gele verd. Over deze puzzel zelf schrijft de heer Keiler: "Voor hen, die een deel van de vrije tijd tijdens de feestdagen aan puzzelen willen besteden, is bijgaande '3-in-de-pan' vervaardigd met een vleugje fantasie hier en een tipje pas-en-meet- werk daar. Kortom, iets opbouwends met een stevige ondergrond." Het recept: 1 Legpuzzel U past en meet de daartoe gegeven woorden in het figuur linksboven. 2 Doorloper Dit is een kruiswoordraadsel zonder zwarte hokj esvandaar de naamLet er wel op dat een LEGPUZZEL DOORLOPER deel van de door u te vinden woorden van ach teren naar voren moeten worden ingevuld. 3 Filippine Als u het werk in 1) en 2) goed heeft gedaan, dan ziet u daar hokjes, die van een cijfer zijn voorzien. Neem de letter uit dat hokje over op een van een gelijk cijfer voorzien hokje in deze puzzel. Als resultaat krijgt u dan een gedeelte uit een gedicht dat voor zichzelf spreekt en tenslotte de naam van de dichter. De bedoeling is wel dat u niet alleen de oplos sing uit 3) inzendt, maar het geheel van uw opgebouwde arbeid. Veel genoegen, Keiler" De gehele oplossing kunt u vóór 18 januari 1985 zenden aan: Redactie Vers van 't Vat, Kamer 2.345, Z/wou of per externe post aan: Heineken Nederland B.V., Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude. Onder de inzenders van de goede oplossing, die door de heer Keiler wordt nagekeken, ver loten wij weer drie cadeaubonnen van f 25,-. Wij wensen u veel plezier met deze puzzels! 2 letters: de - pi - we 3 letters: ara - ark - bar - blo - den - dra - ere - nva - red - reu 4 letters: erie - ever - geel - geep - nero - none - rijst 5 letters: anita - angel - beeld - einde - email - negen - teken - wezel 6 letters: advies - bokaal - ganzen - genade - kalong - natter - nineve - pannen - riboct - seiner - seneca - stekel - ijseend 7 letters: keppler - negeren - neglige - regenen - reistas - rendier - teheran 9 letters: brandewijn - ensileren - gashouder - neteldoek - tussenuit 10 letters: adamsappel - strapatsen - strapontijn - varkensbak - verrekijker - zwaardleen - zwane bloem 11 letters: keelspiegel - ketellapper - lendewervel - neotho- misme - nonpareille Horizontaal: 1. uitroep van niet-instemming om iemand te doen zwijgen; 2. onmiskenbaar/dunne plekin weefsel/onderwijsvorm;3. Europeaan verbod; 4. zangstuk muziekterm order aan staand; 5. touwklamp op schip vroegere Russische heerser; 6. Bijbelse vrouw bloedvat hoofdzaak; 7. Bijbelse naam eikschiller bedorven; 8. mikpunt vogel godin van de natuurkracht; 9. kleur meterton paleis in de Balkan; 10. ongeveer boomachtige struik maanstand; 11. zangstem wandelwegen ankerplaats; 12. Chinese munt plaats in Noord Afrika vanaf; 13. patrones der gehuwde vrouwen klamp kloof; 14. maanstand plaats lichaamsdeel een zekere; 15. voor anker komen echtgenote; 16. snelle loop scheepsvloer vroeger eiland Duitse N.V.17. drietal onverbloemd bijwoord18. besmettelijk larve van de lang pootmug water in Brabant bijwoord; 19. verfrissende fruit drank zonder meer gesloten klein aambeeld op werk bank; 20. zitting woonschip gemalen poeder menglicht huidzwelling; 21. afstandsmaat fijn weefsel onzekere zaak voorzetsel meelprodukt jongensnaam; 22. schelpdier van ogenblikkelijk belang vervelend groente; 23. op prachtige wijze liter afwas duintop; 24. plaats in Syrië godin van de landbouw/soepvlees/gelofte; 25. vervoerson- derneming maatstok daar laatstleden wegkant titel toneelhandeling; 26. beschrijving van reisroute niet meer passend in meelprodukt hoge gast uit buitenland; 27. rode verfstof plaats op Z. W. Celebes roem windrichting; 28. kaartterm de ongehuwde staat streling boom inleggeld 29. zonnegod symbool vroegere heldendichter in Scandi navië onderwijzer motorraces; 30. gewicht plaats in Bra bant eiland bij Sumatra strokleur wintersportartikel spil 31. persoonlijk verdwaasd titel vallende ster bloeiwijze bijvoorbeeld; 32. getuigenis vuur kruisboog snijwerk- tuig; 33. bereid zijn tot frisdrank trouwhartigheid. Verticaal: 1. leer van het ontstaan van het heelal grote ongelukken; 2. overdrijving plaats op de Veluwe; 3. metaal voorzetsel Indisch eilandenrijk4. voegwoord voordeel pauzennaam stad in Frankrijk land in Azië; 5. gewicht inhoudsmaat voorzetsel specerij rijstdrank; 6. water in Friesland hert Afrikaans ras nummers; 7. rivier in Portugal algemene goedkeuring ons inziens; 8. titel smalle plank manlijk dier eiland in de Griekse wateren; 9. opdrachten dorp in Drente persoonlijk voornaamwoord winterattribuut maand; 10. Duits automatisch pistool nummervlinder Frans lidwoord oude bijbelplaats vroeger uitroep van pijn en anderen dierenhuid; 11. familielid vreugderoep gymnastiektoestel opwegen tegen naschrift noodlotsleer; 12. scheepstrap aanbreken van de dag boom vervoermid del groet voorzetsel; 13. gewapende macht ter zee denk beeld Nederland morgenwij n politiemacht niet leenroe rig metaal14. militair dorp op Veluwe onderworpenheid vod boommarter oplosmiddel voor vetten etc. lofrede; 15. vrucht rokersartikel muziekinstrument bloemen- plaats vreemde munt16. ontkenning delfstof Koninklij k Besluit soort zaklantaarn droomland zeegod familielid vreemde taal; 17. Westfriese boerderij nummer spil groot hert drukfout ondernemingsvorm deel van stoep voor de middag omslag; 18. godsdienst zout van salpeter zuur muzieknoot heropvoeding paardenbeeld van de stormwind luiaard persoonlijk voornaamwoord; 20. wel penleidster godin van de dageraad omroeporganisatie einder stinkende kamille het instappen voedsel21. onbe duidend klanknabootsing laag schoven op de dorsvloer ogenblikkelijk Europeaan. 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 24