zate tag 20 oktober had het bestuur van de na ai it: medewerk(st)ers van Bunnik uitge- imc; Wellicht had het bestuur daarbij de dat ei reel makke schapen in een hok gaan. i/re: aurantgedeelte van het veemarktcom- :al g tellige zitjes gecreëerd, waar iedereen k wa- er ruimte vrijgehouden, zodat er kon ang vlak zouden blijven, was wel duidelijk wat i der bekekenWant achtereenvolgens ssa, muzikale clown Dirck de Witte, het )egc uurtjes van de 21e oktober, de Dolly n uitgelezen groep artiesten die voor een len. iverse artiesten zorgde het dans- en showor- is)m ziek. Ook konden de aanwezigen zich 5 en drankjes die vanuit een groot aantal d. van c.e goochelaar Tommy Wonder. Deze r op 'vprkclijk wonderbaarlijke wijze rijks gen zelf gemerkte speelkaarten te laten ver- iverwachte plaatsen weer te laten verschij- oktober een zeer geslaagd personeelsfeest, reniging haar moeite van alle voorbereidin- ïsiasme van de aanwezigen. tioiks persorvee 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 17