Kortere pijpjes goed voor f10.000,- lUlMi IIII P. Rooyakkers f 1.175,- tm De heer C.G.M. Adams, werkzaam bij de afdeling verpakken te Den Bosch, werd op 14 november f 10.000, rijker. Uit handen van Algemeen Directeur Heineken Nederland B.V., drs. A. Oostra, kreeg hij namelijk de maximale beloning die binnen onze onderneming aan een idee kan worden toegekend. Hij kreeg deze beloning voor zijn idee om de pijpjes tussen de sproeikoppen en de waterverdeellei- dingen in flessenpasteuriseermachines in te korten. Doordat de sproeikoppen nu beter gericht kunnen worden op de betreffende zones in de machine is er minder wateroverloop tussen de zones onderling. Hierdoor worden boven dien de temperaturen in de zones beter gehandhaafd. Het idee heeft zowel voor water als voor warmte een grote besparing opgeleverd. En daarvoor werd hij op 14 november beloond. Allereerst hield bedrijfsleider ir. C. Scheltema een korte toespraak. Daarin zei hij verheugd te zijn dat een dergelijk hoge beloning weer in Den Bosch is terechtgekomen. Vervolgens overhandigde de heer Oostra de enve loppe met inhoud plus een cadeau uit het ideeënbusassortiment aan de heer Adams. Na de heer Adams met zijn beloning te hebben gefeliciteerd, infor meerde de heer Oostra belangstellend wat Adams' idee nu precies inhield en hoe het was ontstaan. Het antwoord van de heer Adams: "Ik had gezien dat er wel eens water wegliep uit de pas teur. Toen die colonne aan revisie toe was, heb ik aan de wachtchef gevraagd of ik eens in de pasteur mocht kruipen. Daar zag ik wat er aan de hand was. Zo bedacht ik dat de pijpjes moesten wor den ingekort." De heer Adams zei toch wel verrast te zijn over de grootte van de beloning, waarvoor hij overigens nog geen bestemming wist. Hierna spraken de aanwezigen, onder wie ir. B.A. Horstman (directeur produktie bier) en leden van de centrale en plaat selijke ideeënbuscommissies, nog enige tijd over ideeën in het algemeen en in het bijzonder over de Bossche ideeën. Op de foto v.l.n.r. de heren Oostra, Adams en Scheltema. Amsterdam J.M.H. Boskma, kwaliteitsdienst f 75,- Den Bosch A. W.M. v.d. Broeke, TD verpakken f 325,- J. van Ginsbergen, bottelarijf 250,- P.A. Braam, f 160,- B. Kievit.gistkelder f 125,- J. Roemer, bottelarij f 100,- J. Straatman, bottelarij f 100,- A. van Aarsel, bottelarij f 100,- H. Mulders/J. Dubbeld, bottelarijf 100,- M. v.d. Bogaert, bottelarij f 75,- F. Uzeelbottelarij f 75,- Bunnik W.J. Bruggemanpersoneelzaken f 50,- Den Bosch Het idee van de heer Rooyakkers (werkzaam in de bot telarij) heeft betrekking op het verminderen van bier- verlies bij de vuiler van de blikcolonne. Door het instal leren van een baanschakelaar op de afvoerbaan voor de vuiler wordt tijdig gesignaleerd dat de toevoer stag neert. De snelheid van de vuiler vermindert dan auto matisch tot halve snelheid waardoor het incidenteel open blijven staan van vulkranen wordt voorkomen. liiiiiiii! Eenieder kreeg een geschenk uit de bij de beloning behorende groep. Amsterdam H. Otten, verpakken f 50,- Den Bosch C. v.d. Thillart, bottelarijf 50,- RA.C. van Hoorn, bottelarijf 50,- M. Fernandez Arias, bottelarij f50,- A. van Dijk, gistkelder f50,- K. van Lieshout, bottelarij f 50,- L. Schellekens, bottelarij f 50,- J. van Roosmalen, bottelarij f 50,- R. Sweeb/P. Jamlean, bottelarij f 50,- M. Vermetten/J. Mulders, bottelarij f 50,- J. Dubbeld/J. Mulders, bottelarij f50,- W. Erkeland/A. van Run, brouwen!A. Diks/ V. Rijn, J. Veldhuizen, bottelarij f 50,- Bunnik E.B. Idrissi, verpakkenf 50,- J. van Doorn, storingsdienst f 50,- N.J. v.d. Vorm, intern transport f 50,- A. Agterberg, garage f 25,- A.M. Oskam, verpakken f 25,- 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 15