P Een zogenaamde Appelklok, rond 1800 in Duitsland gemaakt. Het uurwerk is van hout. Gangduur: 30 uur. Voor- en achterzijde van een Engelse tafelklok, omstreeks 1730 gemaakt. De gangduur bedraagt 72 uur. taat van Huygens' studie al zichtbaar geworden. Toen heeft de Haagse klok kenmaker Salomon Coster naar het ontwerp en in opdracht van Huygens het eerste huisuurwerk met een slinger vervaardigd. Klokken van dit type zijn bekend als 'Haagsche klokken'. Daar mee luidden Huygens en Coster een nieuwe fase in de techniek van de tijd meting in. Vandaag de dag wordt nog steeds met dit systeem gewerkt. Uiteraard praten we dan niet over elek tronische uurwerken, zoals die tegen woordig in de mode zijn. Amsterdamse klok in Zoeterwoude Na de uitvinding van Huygens kwa men al snel in Frankrijk, Engeland en Duitsland klokken-industriën op gang. Nederland speelde in die industrie geen rol van betekenis. Er werden wel klokken gemaakt, maar de onderdelen daarvoor werden veelal geïmporteerd uit Engeland. Een voorbeeld van een klok die in de 18e eeuw in Nederland is gemaakt, is de klok die in de hal van het kantoorgebouw te Zoeterwoude staat. Dit is een zogenoemde 'Amster damse staande klok'. Horloges Tot nu toe hebben we alleen over klok ken gesproken en niet over horloges. Beide benamingen zeggen echter niets over het uurwerk zelf, maar over het omhulsel, de verpakking. Een horloge (dat van het Griekse woord horlogion uurwerk stamt) is een uurwerk dat meegedragen kan worden. Polshorlo ges zij n er niet vanaf het begin geweest De oorspronkelijke horloges waren anders van vorm dan tegenwoordig. Ze werden aan de kleding vastgemaakt of aan een ketting gedragen. Hadden een eeuw vóór de uitvinding van Huygens alleen de kerken en grote stadhuizen een (enigszins onnauwkeu rige) klok, in het begin van de 18e eeuw bezaten alle edelen en gegoede bur gers zelf een klok. Tegenwoordig heeft iedereen een uurwerk. Meerdere zelfs, want in onze moderne tijd geven televi sie-toestellen, videoapparaten, gasfor nuizen en auto-klokjes ook de tijd aan. We beginnen niet met werken als de zon opgaat, maar op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Precies een aantal uren later gaan we weg, of de zon nu wel of niet is ondergegaan. We hebben het ook aan de uitvinding van een exacte tijdmeter te danken dat we over enkele dagen allemaal gelijktijdigonze glazen kunnen heffen om het nieuwe jaar te begroeten. van astronomen ontstond grote behoefte aan uurwerken met nauw keurige precisie. Het is de Haagse wis-, natuur- en scheikundige Christiaan Huygens geweest die een diepgaande studie heeft verricht naar de 'slingerbe weging'. Een eerste publicatie van zijn hand over het grondbeginsel van het slingeruurwerk zag het licht in 1658. Enkele maanden eerder was het resul- Het bijzondere aan deze Engelse staande klok, gemaakt aan het einde van de 17e eeuw, is dat hij slechts één wijzerheeft. De klok heeft een gangduur van 30 uur. Dit artikel kon worden geschreven dank zij de informatie van de heer B. Klip, werkzaam in Zoeterwou de, die een grote kennis bezit over (antieke)uurwerken. Als u zelf eens wilt zien hoe de uurwerken er vroeger uitzagen, dan kunt u daar voor terecht in het Nederlands Goud-, Zilver- en Klokkenmu seum te Schoonhoven. 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 14