door de jaren neen Het begrip 'tijd' neemt een belangrijke plaats in ons leven in. Over enkele dagen zal dat weer duidelijk blijken. Dan zitten we achter een halflege schaal oliebollen en met volle glaasjes te wachten tot we met elkaar kunnen toos ten op het nieuwe jaar. Om te weten wanneer we dat pre cies moeten doen, kijken we eenvoudig op de klok. urwe In ons huidige, jachtige, bestaan lijkt een leven zonder horloge of klok bijna niet mogelijk. Een paar honderd jaar of nog langer geleden had men die accurate hulpmiddelen niet. Tijd was toen ook niet zo belangrijk als nu. Men leefde van dag tot dag. Aan het verschil tussen dag en nacht en de wisselende seizoenen merkte men dat er een bepaalde periode was verstre ken. Ongetwijfeld hebben deze natuur verschijnselen het dagelijkse ritme van de mensen bepaald. De maan speelde daarbij een grote rol. In een periode van zo'n 30 dagen veranderde de maan steeds een beetje van vorm totdat de beginvorm weer was bereikt. Dan begon de cyclus opnieuw. Omdat dit goed te overzien was, speelt de maan in de meeste kalendersystemen een belangrijke rol. Kalender In Europa gebruikte men van het einde van de Antieke tijd tot het begin van de Renaissance de Juliaanse kalen der, genoemd naar Julius Caesar. Hij voerde dit kalendersysteem 45 jaar voor onze jaartelling in. Het waren de pausen die aan het einde van de middel eeuwen een kalenderhervorming invoerden. Nog steeds hanteren wij de Gregoriaanse kalender, die genoemd is naar Paus Gregorius XIII. Het meten van tijd Dagelijks wordt gevraagd hoe laat het is. Eigenlijk bedoelt men te vragen hoeveel tijd er is verstreken vanaf een bepaald tijdstip. Dat wordt bepaald door zich steeds herhalende astronomi sche verschillen: de stand van de aarde ten opzichte van de zon en de wente ling van de aarde om haar eigen as. De kunst om tijd te meten, is al zeer oud. In de oudheid werden bijvoorbeeld als tijdmeters zonnewijzers of waterklok- ken gebruikt in BabyionEgypteGrie kenland, Rome en China. Er zijn aan- wijzigingen dat vanaf 1300 raderuur werken hebben bestaan. Deze werden mechanisch aangedreven door gewich ten of veren en de telling vond plaats door middel van raderen. De precisie van deze uurwerken is echter niet groot. Historisch keerpunt Anders werd het in de tweede helft van de 16e eeuw. Met name in de kringen Een Weense regulateur uit 1825 meteen gangduur van 31 dagen. De klok die in de hal van het kantoorge bouw te Zoeterwoude staat: een zoge noemde Amsterdamse staande klok, ver vaardigd door de heer W. Hermelinck te Amsterdam omstreeks 1750. De gang- duur is 8 dagen. 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 13