Peest irv Pwarvcla Öaborvese p^esidervf maakt kervrvis met concern In november bracht president Bongo van Gabon met zijn ministers een staatsbezoek aan ons land. Tijdens dit bezoek stond ook een ontvangst door het Nederlandse bedrijfsleven op het programma. Deze vond plaats op 8 november in het Promenadehotel te Den Haag. Een van de bedrijven die daar aanwezig was, was ons concern. President Bongo maakte er kennis met Heineken en het concernassortiment, waarbij hem een groot aantal artikelen hieruit namens Heineken werd aange boden door de heren P.E Regnault (re gional coordinating manager Afrika) en J.E.M. Bruning (regional marke ting manager Afrika). De uitstalling van de concernartikelen, die aan de president werd aangeboden. n President Bongo en de heer Bruning m gesprek. Dit jaar vierde de brouwerij van Bra- lirwa te Gisenyi in het Afrikaanse Rwanda haar 25-jarig bestaan. De heer M. Boreel, administrateur délé- gué van Bralirwa, berichtte ons daar over: "Kleurrijk versierd wachtte de brouwerij op de komst van de presi dent van Rwanda, Generaal-Majoor Habyalimana, die met zijn gevolg van ministers en andere belangrijke perso nen de feestelijkheden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan zou bijwonen. De heuvels om de brouwerij waren overdekt met toeschouwers en ieder een wachtte met spanning op het begin van het feest. Het meest gespannen waren misschien wel Nancy de Jager en Isabelle Ryezembere, dochters van managers die bij de brouwerij werk zaam zijn. Zij mochten namelijk de president bij aankomst een boeket bloemen aanbieden. Toen begon het feest. Er waren enkele toespraken maar vooral was er veel dans te zien, wat werd afgewisseld met tromme laars. Een geslaagd feest, daaroverwas er naderhand geen twijfel."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 12