EERSTE BOKBIER VOOR MINISTER BRAKS Op 11 oktober jongstleden nam minister Braks van Landbouw en Visserij het eerste vaatje bokbier in ont vangst in hotel Corona in Den Haag. Hij hief daar met de heer Schop, direc teur Commercie Bier, en de aanwezige gasten het glas op een goed bokbierseizoen en een goede toekomst voor de Nederlandse brouwers. De eerste 30 liter bokbier voor minister Braks Gelukkig liet de dondergod Thor. die zo legendarisch aan het bok bier verbonden is, het afweten op de dag dat Heineken de introductie van het bokbier op fust vierde. De Hagenaars die waren neergestreken op het terras van Corona, de Heineken Fanfare en de genodigden bij het bok- bierfestijn koesterden zich in de herfst zon in afwachting van de minister van Landbouw en Visserij, ir. G. Braks. Terwijl de Fanfare met wat vrolijke noten aan het "inblazen' was, verzamel den zich passanten op het Buitenhof. De muziek en de feestelijke versiering maakten duidelijk dat er wat aan de hand was bij Corona. Op het moment dat de minister arriveerde zette de Fan fare echt goed in. Er werd een ere rondje gemaakt over het Buitenhof. Het eerste vat bokbier, versierd met linten en bloemen voorop gedragen aan een juk door twee Heineken mede werkers. Zij werden gevolgd door de Heineken Fanfare die uiteraard bij deze gelegenheid vergezeld was van hun mascotte: de bok. In de serre van hotel Corona, die in bokbierstijl was aangekleed, sprak de heer P.C. Schop De Bok: het middelpunt van de dag de gasten toe. Hij legde uit waarom juist minister Braks was uitgenodigd om het eerste vat in ontvangst te nemen. De gerst waaruit het bokbier is 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 8