HEINEKEN JAZZFESTIVAL RAAKT HET ROTTERDAMSE HART SFEER IN DE STAD, ARTISTIEKE HOOGTEPUNTEN, EMOTIES: In het laatste weekeinde van september vond in Rotter dam het tweede Heineken Jazzfestival plaats. Een kleine zeventig cafés met live muziek zorgden voor een brui sende stad, een speciale jazztram en streetparades brach ten de jazz bij het winkelende en recreërende publiek, een muzikaal hoogstaand programma in De Doelen en de Harbour Jazzclub en een spiritueel en imponerend slot in de Laurenskerk: het festival was geslaagd te noe men. Vorig jaar, toen het festival zijn eerste editie kende, bleek de kroegentocht een van de suc cesnummers. Zowel organisatie als horeca-ondememers werkten verder op die basis met als gevolg een grotere aanmelding van cafés waardoor, op een enkele wijk na, geheel Rotterdam in de ban kwam van de jazz. De beide kroegentochtavonden, donderdag en vrijdag, brachten een massaal publiek op de been dat Rotterdam, mede door het mooie weer, tot diep in de nacht deed swingen. "Rotterdam swingt: het kan dus wèl!' schreef een van de Rot terdamse kranten in de kop. En daar was het de organisatie van het festival precies om te doen: levendigheid en plezier in de stad brengen. Vele stijlen De zaterdagavond van het festival was evenals vorig jaar de "concertavond". In '83 was het Hilton hotel het podium voor een keur van internationale jazz- toppers, nu was dat deel van het pro gramma verhuisd naar de schouwburg De Doelen. Op vijf podia traden daar gedurende een lange nacht 20 verschil lende jazzformaties op. Kranterecen sies prezen later het artistieke niveau van de concerten en de goede program matische greep van de organisatie bij het contracteren van de artiesten. Hoe wel De Doelen niet geheel gevuld was met bezoekers, was de sfeer prima en kwam het publiek aan z'n trekken door de vele stijlen van jazzmuziek die ten gehore werden gebracht. Voor een uitgekiend oude-stijl pro gramma tijdens de Jazznight wisten velen de weg naar de Harbour Jazzclub aan het Weena in Rotterdam te vinden. Tot de laatste plaats was deze tempel van de oude-stijl bezet. Veel succes oogstte ElynaTatum opnieuw, nadat ze vorig jaar al had bewezen helemaal bij het Rotterdamse festival te horen. Kerk De filosofie achter het Heineken Jazz festival is om muziek te brengen op die plaatsen waar de jazz zijn oorsprong vindt. Dat is de kroeg, dat is de straat, dat is de concertzaal maar dat is ook de kerk. Dit jaar was er als slot van het fes tival een concert in de Laurenskerk geprogrammeerd op de zondagmid dag. De spiritueel getinte muziek van ElynaTatum met de La Vida Jazz Band bracht de 1500 bezoekers in vervoe ring. Ook was er een uiterst knap optreden van de Rotterdamse saxofo nist Barend Petersen samen met Carlo de Wijs op het kerkorgel. 'Er gebeurde iets met de Laurenskerk' schreef het Rotterdams Nieuwsblad en ook het Vrije Volk maakte melding van de diepe indruk die dit concert bij haar verslaggever achterliet. De Noordbra bantse groep Antwood Affair bracht het publiek in de kerk vrijwel in extase: jonge en oude mensen klapten mee, zwaaiden en hier en daar kon men nau- welijks de emotie bedwingen. Het grote gemengde koor begeleid door een band zorgde voor een prachtig slot van het Heineken Jazzfestival dat vol gendjaar zeker een vervolg zal krijgen 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 5