Heineken Fanfare. "We hadden ons hierop terdege voor bereid" zegt secretaris èn trompettist Van Berkom. "In maart was een dele gatie van ons bestuur op uitnodiging van Bischheim al naar Frankrijk geweest. Daar hadden we de harmonie ook horen spelen. Dat was uitstekend. Toen hebben we gezegd: als we dat niveau ook willen halen, moeten we er goed tegen aan. Niet alleen voor ons zelf, maar ook voor de naam Heine ken. In Frankrijk is Heineken bier bekend als een kwalitatief hoogstaand bier. Omdat onze fanfare al snel wordt vereenzelvigd met het kwaliteitsmerk Heineken, moeten we die naam hoog houden." De reacties van het 2.000 koppige publiek in het Palais des Con gres bewezen dat de fanfare hierin goed is geslaagd. Van Berkom wil niet suggereren dat onze fanfare veel beter was dan de harmonie. "Wij speelden uitstekend - dat kun je als muzikant zelf snel genoeg horen -de harmonie speelde een niveau lager dan in maart." Geweldige ervaring Van Berkom schrijft dit resultaat niet alleen toe aan de goede voorbereidin gen van de fanfareleden. "Het is een geweldige ervaring in zo'n groot en mooi gebouw als het Palais des Con gres te spelen. Je kunt het vergelijken met De Doelen in Rotterdam. De architectuur ervan is schitterend en de akoestiek is erg goed. Bovendien is het Franse en Duitse publiek altijd erg spontaan, enthousiast. Veel meer dan bij ons in Nederland. Al die factoren imponeren een muzikant, inspireren hem ook." Aansluitend aan dit concert vond een informele receptie plaats, waarna de leden tenslotte zeer vermoeid hun bed konden opzoeken. Ook de volgende dag trad de fanfare op. Eerst was er een muzikale rondwandeling door Straats burg, waarna op het stadhuis een ont vangst door de loco-burgemeester plaatsvond. "Formidabel" noemt de heer Van Berkom deze ontvangst. In de middaguren reisde het gezelschap naar de Heineken brouwerij in Mutzig. Daar werden op het brouwerijterrein enige marsen gespeeld. De avond en de gehele volgende dag was de fanfare tenslotte vrij om zelf feest te vieren. Jubilarissen gehuldigd Daarbij werd het enige officiële onder deel gevormd door het huldigen van vier heren van het eerste uur. De vier jubilarissen zijn de heren P. de Leeuw (de eerste begeleider van het tamboer korps en instructeur van de drum band), oud-voorzitter en thans ere voorzitter A. de Mug, verzorger en vlaggedrager L. v.d. Bogaert en vlagge- drager M. van Ham. Zij kregen allen een zilveren speld en een certificaat van de K.N.F. en een horloge van de leden. Ook zal het embleem op dë mouw van hun uniform voortaan wor den gesierd met een in goud gebor duurde ster. 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 4