FANFARE MAAKT FURORE IN FRAN KRUK HEINEKEN FANFARE BESTAAT 25 JAAR 30 november a.s. is het precies 25 jaar geleden dat de Heineken Fanfare werd opgericht. De twintig enthou siaste leden vormden toen eigenlijk nog geen fanfare maar een tamboerkorps, dat onder leiding van de heer P. de Leeuw in 1959 zijn eerste uitvoering gaf. Pas in 1966 werd het korps omgezet in een fanfare-orkest. De diri gent die toen werd aangetrokken, leidt ook nu nog de fanfare: kapelmeester Karei van Dijck. Onder zijn lei ding begon de Heineken Fanfare in de vierde afdeling van de Koninklijke Nederlandse Federatie van muziek gezelschappen. Het behalen van eerste prijzen op con coursen leidde ertoe dat de fanfare al snel overging naar de ere-afdeling van de K.N.F.de een na hoogste afde ling. Hierin komt de fanfare nog steeds uit. In Vers van 't Vat kunt u regelmatig lezen dat de Heineken Fanfare een optreden verzorgt bij tal van lande lijke evenementen. Vaste onderdelen op het programma zijn ondermeer het jaarconcert op de Bossche vestiging en het Koffieconcert in het Casino te Den Bosch tijdens de carnavalsperiode. Ook ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum zal de fanfare op 1 december a.s. een concert verzorgen in het Casi no. Wanneer de werkelijke jubileum datum daar is, heeft de fanfare al een onderdeel van de jubileumviering ach ter de rug. Net als het geval was bij het koperen jubileum (toen ging de fan fare 3 dagen naar Londen) werd ook het zilveren jubileum gevierd met een buitenlandse reis. Dit keer was het reis doel Frankrijk, waar de Heineken Fan fare enkele optredens verzorgde in Straatsburg en Mutzig. Geslaagd "Het was in één woord geweldig", zegt fanfaresecretaris J.L.A.M. van Ber- kom daags na het bezoek aan Frank rijk met een door alle vermoeienissen nog schorre stem. "Tevoren hadden wij niet gedacht dat alles zo goed zou verlopen. We gingen namelijk met een heel grote groep, bij elkaar 145 perso nen. Nieuw voor het bestuur bij het organiseren van een dergelijk groot evenment was dat op wens van de directie ook alle dames mee zouden gaan. Evenmin hadden we ervaring met het meegaan van de jeugdige leden, die sinds vorig jaar deel uitma ken van onze fanfare. Het betrof een gemeleerd gezelschap, waarbij de leef tijden uiteenliepen van 12 tot 65 jaar. Maariederwas vol lof over deze reis." Succesvol concert Hoewel er tijdens het bezoek in Frank rijk ook feestgevierd is door de leden zelf, stonden de concerten centraal. Dat betekende een zeer druk program ma. Het begon op 5 oktober, toen 's ochtends om 7 uur de drie bussen richting Straatsburg vertrokken. Direct na het diner was het inblazen en repeteren geblazen in het Palais des Congres te Straatsburg, want om 20.30 uur begon het grote concert. Het eer ste optreden werd verzorgd door de in Frankrijk zeer bekende Harmonie Bischheim, het tweede (bijna ander half uur durende) optreden door de 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 3