Om het biervat en de eer Levende kaarten op 3 oktober Heineken hengelt in de Amstel Een oud gebruik bij de studenten van de Vrije Universi teit te Amsterdam is onlangs in ere hersteld. In de Diesweek, de week waarin de eerstejaars studenten ontgroend worden, was het namelijk traditie te strijden 'om het biervat en de eer'. Dit jaar vond dit evenement voor het eerst sinds jaren weer plaats op het Amster damse Museumplein. In optocht ging een klein gezel schap vanaf de binnenstad naar dit plein. Daarbij was ook de rijdende bierton aanwezig als symbool voor 'het biervat' waarom zou worden gestreden. Op het Museumplein wachtten circa 40 studenten in een afgebakend vierkant om een (leeg) houten Heineken fust als eerste op hun terrein te kunnen trekken. Nadat beide kampen zich verwoed op het vat hadden gestort, was de strijd kort maar hevig. Behalve het biervat had de winnende ploeg daarmee ook de eer verworven. Vervolgens dronken winnaars en verliezers gezamenlijk op het in ere herstellen van dit oude gebruik. 3 oktober: dè feestdag voor de stad Leiden en haar inwoners. Een feestelijke viering van het Ontzet kan op de steun van Heineken rekenen. Als een van de sponsors en als leverancier van de belangrijkste drank tijdens de Leidse feestdag, komt de naam van Heineken onder de ogen van velen. Dit gebeurde op 3 oktober ook door een groep die een levend kaartspel opvoerde langs de Leidse dreven en waarvoor het Heineken kaartspel model stond. De deelnemers aan de Heineken nationale Hengelwed- strijd hadden dit jaar een stek toegewezen gekregen aan de Amstel, tussen Ouderkerk en Nes. Onder prima weersomstandigheden gooiden daar de 88 hengelaars hun simmetje uit om zoveel mogelijk brasem, baars, karper, blei, voorn en zeelt op de kant te halen. Daarbij gold niet het totaal opgehaalde gewicht, maar het aantal centimeters. Vis kleiner dan 15 cm werd echter niet meegeteld. Zoals gebruikelijk vond aan het einde van deze wedstrijd de prijsuitreiking plaats in het Koelschip van onze Amsterdamse brouwerijDe heer Van de Donk uit St. Michielsgestel mocht voor zijn vangst van 4,13 meter uit handen van directeur commer cie bier P.C. Schop de beker in ontvangst nemen. Omdat buitenlucht hongerig maakt, werd daarna een koud buffet aan de hengelaars aangeboden voordat zij huiswaarts keerden. 29

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 29