Hollen in Zwolle Gildenbroeders brengen hulde aan brouwerij 100.000 paardenliefhebbers op Zuidlaarder markt Voor de vierde achtereenvolgende keer werd op 13 oktober in Zwolle een marathon gehoudenTevens was er de mogelijkheid een halve marathon te lopen. Verdeeld over deze twee afstanden namen in totaal zo'n 750 lopers deel. Onder hen bevonden zich geen atleten van wereldberoemde faam, al vormde de Belg Lucien Rotiers daarop enigszins een uitzondering. Hij had immers de marathons van Eindhoven en Peking al eens op zijn naam geschreven en had ook deelgeno men aan de Olympische Spelen te Moskou. Voor organisatie, deelnemers en publiek langs het parcours was het dan ook niet zo verwonderlijk dat hij als eerste het Sourcy finishdoek passeerde. Ondanks het ontbreken van klinkende namenkreeg het publiek een aardig sportief schouwspel aangeboden. Een positieve factor daarbij was het mooie weer, waardoor het ook voor in de Zwolse binnenstad winkelende mensen aanlokkelij k was even te blijven kij ken naar de verrichtingen van de atleten. Op de foto ziet u hoe de kopgroep het keerpunt bereikt dat wordt aangegeven door een Sourcy spandoek. Ons bronwater was ook daadwerkelijk aanwezig bij de verfrissingsposten langs de route. In Drente kent men twee grote jaarmarkten. De Roder markt, altijd op de 4e dinsdag in september, en de Zuidlaardermarkt, traditiegetrouw op de 3e dinsdag in oktober, zijn wellicht de grootste markten in ons land. De Zuidlaardermarkt is zelfs de grootste paardenmarkt in Europa. Van heinde en ver komt men naar Zuidlaren om paarden en vee te kopenZo waren er op 16 oktober jl. circa 100.000 belangstellenden naar de Drentse markt gekomen om te kopenverkopen of eenvoudig te genieten van deze eeuwenoude traditie. Want de Zuidlaardermarkt dateert maar liefst uit 1200. Al 784 jaar is het goed gebruik een aanvulling voor de stallen te zoeken in Zuidlaren! Van oudsher wordt de 3e dinsdag voorafgegaan door een feestweek, waardoor ook de cafés in deze plaats goede tijden kennen. In de nacht van de maandag op dinsdag is er zelfs geen sluitingstijd om de handelaren uit het hele land die er vroeg bij zijn te ontvangenWaar de paardenmarkt zich precies afspeelt, is niet moeilijk te vinden. De vele routeborden met Heineken logo en Heineken spandoeken maken dat de bezoekers al snel duidelijk, voorzover zij dat nog niet wisten. Al jarenlang bestaat er een warme relatie tussen onze Bossche brouwerij en de Brabantse gilden. 'Gilden en bier horen bij elkaar' is de filosofie daarachter. Om de waardering te tonen voor menige ondersteuning van de brouwerij bij festiviteiten van de gildenbracht onlangs een deputatie van het Vughtse schuttersgilde van St. Barbara en St. Sebastiaan de vendelgroet aan bedrijfs leider ir. C. Scheltema en hoofd horecagebied H.J.M. Duynstee. Dit gebeurde toen de twee gilden voor een excursie de brouwerij in Den Bosch bezochten. Iedere beweging en figuur van de vendels heeft een historische betekenis. Hoewel enigszins gehinderd door de wind, zorgden de vendelzwaaiers voor een kleurrijk schouw spel voor de trappen van het Bossche kantoorgebouw. Na de excursie werd in de toespraken van de zijde van de gilden en de heer Scheltema nog even ingegaan op de relatie tussen de gilden en Heineken. De heer Scheltema kreeg het Gildeboek aangeboden, waarop hij de twee koningen van de gilden het boek Bier aanbood.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 28