Bralima S.A.R.L. S.B.B. Sobraband ZAÏRE De heer P. Kool uit Kinshasa is voor verlof in Nederland gearriveerd en wel op 1 november, terwijl de heer en mevrouw J. van Mee! de 6e november na genoten ver lof weerzijn teruggekeerd naar Kinshasa. De heer en mevrouw J.A. Weijers verblij vend inWest-Duitslandzijn op 24 septem ber verblijd met de geboorte van een zoon, zij noemen hem Jan Willem. De heer Weijers is op 11 oktober terugge keerd, terwijl zijn vrouw en zoontje in december zullen volgen. Branoma S.A. MAROKKO De heer J.P.M. de Deyn heeft op 18 okto ber de verlofvervanging voor de heer Oost in Fes beëindigd. Brasseries de Logonc S.A. TSJAAD Iv. mhet vertrek van de heer L. Teule is de heer Steehouwer hem per 1 oktober opgevolgd als coordonnateur services techniques. International Brasserie I.B. CAMEROUN De heer L. Teule is op 2 oktober naar Douala afgereisd, alwaar hij de functie van coordonnateur services techniques op zich heeft genomen. Zijn gezin zal hem later volgen. South Pacific Brewery PAPUA-NIEUW GUINEA De heer J.J. Taal uit Lae is vanaf 1 oktober met verlof. Brasserie Lorraine S.A. MARTINIQUE De heer C.L.A. Peterse is op 28 septem ber, na de verlofvervanging voor de heer Meertens, uit Fort de France terugge keerd en is op 1 oktober bij H.T. B. begon nen als technological consultant voor de Assistentie Werkmaatschappijen. Cerveceria Bohemia S.A. DOMINICAANSE REPUBLIEK Op 21 oktober is de heer J. PM. de Deyn naar St. Domingo vertrokken voor de opstart van een nieuw project onder licen tie van Heineken. P.T. Multi Bintang Indonesia INDONESIË Op 28 oktober is de heer J. G. P. Twaalfho ven naar Djakarta vertrokken. Hij vervult daar de functie van executive engineer. De heer Commissaris zal hem inwerken. Zijn gezin zal hem later volgen. DANKBETUIGINGEN Mede namens mijn echtgenoot wil ik onze oprechte dank uitspreken aan directie en collega's voor de mooie cadeaus, bloemen en telegrammen en voor het grandioze afscheidsfeest. Deze dag was voor ons onvergetelijk. J. Verschueren-Hofman Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik langs deze weg allen bedanken, die door hun medewerking en belangstelling onze afscheidsreceptie buitengewoon geslaagd deed zijn. Ik dank verder voor de vele bloemstukken en cadeaus. Van de couverts met inhoud kan mijn wens, namelijk trucagelenzen vooreen videoca mera, vervuld worden. Moes Mede namens mijn echtgenote en kinderen wil ik iedereen hartelijk danken voor de vele cadeaus en gelukwensen bij mijn afscheidsreceptie. Door uw belang stelling en aanwezigheid is deze dag voor ons een onvergetelijke geworden. I' van Heese Mede namens mijn vrouwen kinderen wil ik u allen hartelijk danken voor het geweldige cadeau, de post, bloemen en telegrammen, die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van mijn afscheid. C. Brouwer Graag wil ik, mede namens mijn vrouw en kinderen, iedereen hartelijk danken voor de wijze waarop de ontvangst en receptie plaatsvond ter gelegenheid van mijn 65e verjaardag. Mijn gemeende dank aan allen voor de grote belangstel ling, de prachtige bloemstukken, tele grammen en cadeaus en vooral door medewerking van veel mensen voor de 'banden rondom'. Het is voor mij toch nog een feestdag geworden. D.E. Karman Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik gaarne de directie, chefs en collega's onze welgemeende dank zeggen voor de cadeaus, de belangstelling en de vele goede wensen bij mijn pensionering. Het was voor ons een onvergetelijke dag. W.J. Geertsema Langs deze weg wil ik mede namens m'n vrouw, dochter en schoonzoon de directie en collega's heel hartelijk bedanken voor de onvergetelijke middag in de Raadskel- der en voor de prachtige cadeaus en bloemen die wij mochten ontvangen bij mijn afscheid. Het was in één woord geweldig. A.G. Masmeijer Voor alle goede wensen, de bloemen en de mooie cadeaus die mij n vrouw en ik ter gelegenheid van mijn afscheid van u ontvingen, danken wij u zeer hartelijk. Ook de grandioze receptie waarop wij zovelen ontmoettenis voor ons een prachtige herinnering aan onze goede tijd bij de brouwerij J. van der Doll Mede namens mijn vrouwen kinderen wil ik graag mijn oprechte dank uitspreken zowel aan directie als aan collega's, voor de overweldigende belangstelling, cadeaus, bloemen enz. ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum, hetgeen voor mij en vele anderen een onvergetelijke dag is geworden. J. v.d. Schoot Langs deze weg wil ik, mede namens mijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen, eenieder bedanken voor de belangstelling en cadeaus tijdens mijn afscheidsreceptie op 31 augustus jl. Het is voor ons een onvergetelijke dag geworden. A. de Hoogt Mede namens mijn vrouw dank ik hartelijk voor de belangstelling en de attenties bij mijn 55-jarig huwelijk. G. Schutter OVERLEDEN Op 3 augustus is overleden de heer W. VLASKAMP (79)Op 1 juni 1949 trad de heer Vlaskamp in dienst bij de Amstel Brouwerijwaar hij betrokken was bij de leiding van een filiaal/verkoopkantoor. Respectievelijk te Heerlen voor de Van Vollenhovens Bierbrouwerij en te Hen gelo voor de Amstel Brouwerij. 1 juni 1970 ging hij met pensioen. Op 8 augustus is de heer J. SLEIJFER (75) overleden. De heer Sleijfer is van 16 mei 1955 tot aan zijn pensionering op 1 oktober 1973 in dienst geweest bij Bokma te Leeuwarden. De heer Sleijfer is aan vankelijk werkzaam geweest bij de inpak- machine en de laatste jaren was hij werk zaam bij de interne dienst. De heer Th.R. STRIJKER (78) is overle den op 26 augustus. Op 10 maart 1948 kwam de heer Strijker in dienst bij Heine ken te Rotterdam, waar hij werkzaam was bij de huishoudelijke dienst. Twee jaar voor zijn pensionering op 1 mei 1971 werd hij opgenomen in de Heineken Inva- liditeitsregeling. De heerF.J. ZORN (90) is op 28 augustus overleden. De heer Zorn was na zijn indiensttreding bij de Amstel Brouwerij op 6 juli 1922 werkzaam in de kuiperij. Op 2 mei 1958 ging hij met pensioen. Op 11 september is de heer W. FIIRT (79) overleden. Sinds 30 mei 1921 was hij werkzaam bij Heineken te Rotterdam als chauffeur bij de garage. Van november 1964 tot zijn pensionering op 1 april 1970 was de heer Hirt werkzaam als assistent operator bij CPD mechanische admini stratie. De heer A. VAN BUREN (66) is overle den op 19 september. Op 10 augustus 1959 kwam hij in dienst bij Heineken te Rotter dam. De heer van Buren is ondermeer werkzaam geweest bij de afdeling ver koop thuisverbruik en de verkoop bin nendienst. Gebruikmakend van de wachtgeldregeling, nam hij op 1 april 1979 afscheid van de brouwerij De heer M.J. BUCKERS (79) is overle den op 16 september. De heer Buckers is werkzaam geweest bij een filiaal van Coe- bergh. 1 juni 1970 ging de heer Buckers met pensioen. Op 20 september is overleden de heer M.J. VAN DRONGELEN (83). Van zijn indiensttreding op 17 mei 1924 tot zijn pensionering op 1 januari 1966 is de heer Van Drongelen werkzaam geweest bij Heineken te Rotterdam. Daar was hij reserve filterman in de ligkelder. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 27