I f •«MOM HUWELIJK Amsterdam W. Braithwaite bottelarijmet raw. L. A. Sinclair Den Bosch A.J.L. van Esch verpakkenmet mw. H.M.J.L. van Hulten W. Boons centraal magazijn) met mw. J.P.G.M. Kipping Horecagebieden F. Niezink (expeditie, Gelderland!Overijs sel) met mw. J. Umker A. Tichelaar expeditieNoord-Holland) met mw. M.T. Zwaga N.J. de Mol (verkoop, Den Haag) met mw. C.M. Kleij Maastricht (De Ridder) J. A P. Timmermans (physieke distributie en technische dienst) met m w. MAV. Janssen Zoeterwoude J .H. Rijnbeek bottelarijmet mw. A.T.H. van Summeren G.J.H. de Fuijk (meet-en regelwerkplaats) met mw. A.W. Klijn J. A. Monteiro (bottelarij) met ntw. B. van Schajik Mw. I. Ferree (tekstverwerking centrale inkoop H. T. B.met JW. Zweeris (intern transport) Mw. C.C.M. Ammerlaan (plaatselijkesala risadministratie) met L. Faas Mw. M.G. Kortekaas (marketing manage ment) met H.J. Aarsen GEBOORTE Amsterdam Cihan, z.v. A. Tekeli (bottelarij) NicoleN, d.v. F.R. Moes(jrlanningdecon trol export) EefjeS.d.v. H.W.H. Bod (planning con trol export) Sylvia, d.v. mw. M.E. Geurts-de Heus (corporate E.F.I.) Den Bosch Maarten, z.v. A.G.W.J. Snepvangers (in tern transport) Linda, d.v. A.B.H. Knoop (internedienst) Mark, z.v. G. Leen brouwen Rudy, z.v. J.A.J. Siegers (brouwen) Timmo J.M., z.v. J. Verhoeks interne accountantsdienst) Bunnik Rachida, d.v. M. Izmar (sortering) Michael J., z.v. R.H. de Bruin (verpak ken) Horecagebieden Léonie, d.v. O.J.C. Roleveld (verkoop binnendienst, Amsterdam!Utrecht) Erika E.G., d.v. W.G.M. Wanders expe ditieGelderland!Overijssel) Renée L., d.v. R. Roosdorp (verkoop, West-Brabant/Zeeland) Maastricht (De Ridder) Antonius C., z.v. C.W. Heister (ziederij) Zoeterwoude Christina W.E., d.v. mw. C.J.C.M. Verzaal-De Leeuw (extern transport) Maarten J., z.v. J.L.S.M. de Graaf (elek trotechnische werkplaats) Jelle R., z.v. T. Rozema (energiedienst) Menno R.z.v. R. v.d. Bor (storingsdienst) Mark C.W.z.v. G. Dekkinga (bouwkun dige werkplaats) Dorien E.d.v. J.D. Erkelens (verpakken) Vincent J.P.C., z.v. J. Harteveld (bottela rij) Samira, d.v. M. El Farh (magazijn t& intern transport) Jasper M., z.v. H.K.M. Arens (verpak ken) Michael, z.v. J. van Pijpen (magazijn intern transport) Aria, z.v. H. van Santen (magazijn intern transport) Joyce, d.v. J. Holswilder (centraalmaga zijn) Gillian, d.v. A.S. Hung Tim Sue (plaatse lijke administratie) GESLAAGD Amsterdam Mw. C.M. Dekker (economische zaken) voor First Certificate in English Den Bosch JSuiskens (mechanische werkplaats) voor de opleiding Draaier-Frezer. W. Hvan Vugt (mechanische werkplaats) voor de opleiding Frezer. Bunnik E. Veldhuizen (mechanische werkplaats) voor het diploma Vakopleiding Koudetechniek. J.M. Edelbroek (elektrotechnische werkplaats) voor het diploma Eerste monteur elektronische besturingsinstallaties. V. Garcia y Alvarez (kwaliteitsdienst) voor het diploma Kwaliteitscontroleur. Mw. M. Falek directiesecretaressevoor het diploma Management assistente. Zoeterwoude Voor de cursus Heftruckrijder: W. Smit, P.A. Wassenaar, A.C.M. Bouwmeester, A. Vergunst.Th.C. Weiman, C.J. Besselink en R. Donker (allen: magazijn intern transport). Voor de cursus Levensmiddelen, Microbiologie en Hygiëne: N.G.J. van Doorn, mw. K.T.M. Uljee.T.A. van Bree, ntw. M.S. Rodenburg (allen: kwaliteitsdienst)-, R.W. A. v.d. Poel en PM. Adèr (beiden: kelders) en W.J. de Jong (gist en reincultuur) Voor de cursus Elektrisch schakelen besturingstechniek: F.H.J.M. Laan.W.L. Bestebreurtje, G.C. van Heumen, M.A. van Hees, J. Vis. P.J.M. van Eeden, F. Spierenburg, F.E.M. Bisschop en W.P.J. Rook (allen: storingsdienst)-, D. v.d. Plas, H.J. Smit, J. van Broekhoven, F.T.J. Zuiderwijk. J. Batelaan, B.R.M. Hulsman,Th. van Gans, C.J. Koppen, F.W.T. Mourits en C.G. van Schoor (allen: verpakken)-, M. Fuchs (mechanische werkplaats)-, H.M.F. Muschner (energiedienst)-, B. Nijgh en F. Streep garagewerkplaatsJ.D. Verweij (planning werkvoorbereiding)HF. de Vries (projectenbureau). J.C.M. van Veen (verpakken) voor de cursus Vapro B. W.J. Schaap (dienstgebouw) voor Procesoperator B. F.M. Allaart (intern tranport) voor Magazijnmeester. ONZE DIENST VERLIETEN Amsterdam JSchouten (arbeidsverhoudingen, con cern sociale zaken) Bunnik G. Krost (verpakken) Horecagebieden J.J.W. Janssen (horeca tap service, Lim burg) Rotterdam Mw. C. A. Solcer-Swaerdens (exporttrans port afdeling) Zoeterwoude Mw. A.A.H. Kikstra-Struyvé (personeels zaken bier algemeen) R.U. Smit (planning logistiek physieke distributie) BUITENLAND Heineken France S.A. FRANKRIJK De volgende heren zijn na hun detache- ringspcriode in Straatsburg weer naar Nederland teruggekeerd: J.D. Tolsma op 23 september, R. Mühlbauer op 1 oktober en J R. Velthuizen op 12 oktober. Murphv Brewery Ireland Ltd IERLAND Op 1 oktober is de heer PL. T. Vogelsang voor een periode van 3 tot 6 maanden naar Cork vertrokken om zich bezig te houden met de ontwikkeling van admini stratiesystemen. Nigerian Breweries Ltd. NIGERIA De heer C. Allporl uit Lagos is van 9 t/m 24 oktober met verlof in Engeland geweest, terwijl de familie F.P. Slotema na genoten verlof weer teruggekeerd is op 9 novem ber. De heer Slotema neemt dan de func tie van Nigeria Technological Controller van de heer Schermers over. Ook de heer K. Verduin heeft een andere functie, namelijk die van Nigeria Engineering Manager. Hiermee volgt hij de heer Twaalfhoven op, die definitief uit Nigeria is teruggekeerd. De heer C.D.M. Koopmans is op 5 okto ber weer naar Lagos teruggekeerd, waar hij zijn functie zal overdragen aan de heer EU. Schermers. De heer H. Otter is na genoten verlof op 26 oktober weer naar Ibadan teruggekeerd. De heer H. Timmer is op 29 oktober naar Kaduna teruggereisd, hij washier met ver lof vanaf 29 september. De heer//, de Sitter u\t Ibadan is op 29 sep tember naar Nederland gereisd en arri veerde keurig op tijd voor de geboorte van zijn zoon Mare, welke op 2 oktober plaatsvond. Hij isop 17 oktober weer naar Nigeria teruggekeerd; zijn gezin zal hem later volgen. De heer RAM. Heemskerk is na zij n deta cheringsperiode definitief uit Nigeria teruggekeerd en wel op 10 oktober. Nocal S.A.R.L. ANGOLA De heer R. van Vlijmen is van 7 september tot 9 oktober met verlof in Nederland geweest. 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 26