BBUBBÜIHIIH Bi HBIBBBBB Afscheid J.L. van EIten Afscheid J. Moes Afscheid A.G. Masmeijer Afscheid J. van der Doll Amsterdam - Op 25 september nam de heer Masmeijer, ver gezeld van zijn vrouw, dochter en schoonzoon, afscheid van de brouwerijDe heer Bremer opende in de Raadskelder de lange rij van sprekers. Hij ging in zijn toespraak 29 jaar in de tijd terug toen de heer Masmeijer in de smederij zijn werk zaamheden bij Heineken begon. Hierna sprak de heer Krui- ver, dieo.m. een vergelijking trok tussen de nauwkeurigheid bij de uitoefening van zijn vak op de mechanische werk plaats en die van een biljarter bij het maken van een moei lijke carambole. Namens zijn directe collega's sprak de heer van Akkeren een kort woord en overhandigde een oplaad bare boormachine. Als apnvulling op dit cadeau bood ver volgens de heer Velderman een enveloppe met inhoud aan. Tot slot werd de heer Masmeijer bedankt door de heer Hen driks namens de Heineken Toerclub Amsterdam voor zijn technische bijstand bij de toerritten, door de heer Both voor zijn bestuurlijke medewerking aan de Heineken biljartclub en namens de biljartbond, district Amsterdam door de heer Vlietman voor zijn nauwgezetheid als officieel arbiter bij de districtswedstrijden. Tot slot dankte de heer Masmeijer alle sprekers en aanwezigen voor de blijken van waardering en de cadeaus. Zoeterwoude - In groten getale was men op 25 september naar De Hooiberg gekomen om de afscheidsreceptie van de heer Van der Doll bij te wonen. Dit afscheid vond plaats na ruim 27 dienstjaren wegens het bereiken van de pensioenge rechtigde leeftijd van de heer Van der Doll. In gezelschap van zijn vrouw, dochter en schoonzoon werd het scheidende hoofd horecagebied Den Haag vöèr de receptie ontvangen door de heren Siertsema en Folmer en leden van het mana gementteam Den Haag. Tijdens de receptie bracht de heer Folmer als eerste spreker het sportverleden van de heer Van der Doll als lid van het Nederlands hockeyteam in herinne ring. Hij vergeleek de eisen die je aan een sporter in een teamsport stelt met de eisen aan een manager. De heer Bart de Jonge sprak vervolgens namens de medewerkers van het horecagebied over de rol die de heer Van der Doll heeft ver vuld in Den Haag. Tevens overhandigde hij een draagbare elektrische typemachine als cadeau. De laatste toespraak kwam van mevrouw Sloos. Zij bedankte namens de Onder deelscommissie Den Haag de scheidende voor zijn coöpera tieve opstelling. In zijn dankwoord zei de heer Van der Doll onder meer het verstandig te vinden weg te gaan omdat een teveel aan ervaring ook lastig kan zijn. Den Bosch - Wegens het gebruikmaken van de Overbrug gingsregeling, nam de heer Van Elten op 7 september afscheid van de brouwerij. Na de gebruikelijke ontvangst door de bedrijfsleider, werd hij in de overvolle Cambrinus- kelder in het zonnetje gezet bij monde van zijn wachtchef de heer Brouwer. Deze memoreerde hoe de overgang van de schoenindustrie naar de brouwerij op 9 oktober 1967 een grote overgang voor hem was, omdat hij op 45-jarige leeftijd geheel opnieuw begon in de afdeling verpakken. Het langst is de heer Van Elten werkzaam geweest bij de vullers. Dit heeft hij met veel toewijding en vakkennis gedaan, als een bescheiden medewerker met wie het uitstekend werken was op alle niveaus. Ook zijn laatste functie bij de magazijnadmi nistratie van de afdeling verpakken ging hem goed af. Met de beste wensen voor de toekomst voor hem en zijn gezin beëindigde de heer Brouwer zijn toespraak, waarna een van de collega's namens alle medewerkers een enveloppe met inhoud aan de heer Van Elten overhandigde. Aangezien hij ook 17 jaar lid is van de Heineken Fanfare, werd de afscheidsreceptie muzikaal voorgezet met het optreden van de Chromonicats, de Carnavalsband De Jeppers en deTiro- lerband Onder Ons. Amsterdam - Op 14 september werd in het Koelschip afscheid genomen van de heer Moes. De heer Bremer sprak als eerste de heer Moes, die vergezeld was van zijn naaste familieleden, toe. Hij vermeldde dat de heer Moes 30 jaar geleden na een tweetal sollicitaties als machine-bankwerker bij Heineken in dienst trad. Na het vervullen van diverse technische functies, neemt hij nu als coördinator voor de sto ringsdienst afscheid. Veel bekendheid kreeg de heer Moes door het met de regelmaat van de klok inzenden van ideeën waarvan er vele uitgevoerd en beloond zijn. Ook zijn func ties in het pensioenfonds en de personeelsvereniging gaven duidelijk de verbondenheid aan met het brouwerijleven. Hierna sprak de heer Kruiver en overhandigde namens zijn collega's een enveloppe met inhoud voor de aankoop van trucagelenzen voor een videocamera. Namens oud-collega's uit Zoeterwoude werd door de heer Kaay eveneens een enveloppe met inhoud overhandigd. Hierna maakte de heer Moes van de gelegenheid gebruik alle sprekers en aanwezi gen te bedanken en hij sprak de hoop uit dat de vestiging in Amsterdam nog lang zijn bijdrage kan leveren aan het Hei neken concern.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 24