WUNREIS OOGST VEEL WAARI Grote vaten waarin de druiveschillen en steeltjes vergisten waarna er zgn. eau-de-vie van wordt gemaakt. Zelfs fervente laat-beginners stonden op woensdag 24 okto ber 's ochtends in alle vroegte bij het kantoorgebouw van onze Zoe- terwoudse vestiging. Bepakt en bezakt en behangen met foto- en filmappara tuur waren zij gereed voor een wijn- reis. Het plan voor deze wijnreis was ontstaan bij enkele deelnemers aan de wijncursus die onlangs door de perso neelsvereniging van Zoeterwoude was georganiseerd. Tot verrassing van velen had het bestuur van de perso neelsvereniging dit plan serieus opge vat en uitgewerkt. Het resultaat hier van was dat op 24 oktober 53 wijnlief hebbers, 'een bus vol', richting Frank rijk kon gaan. Net nadat men zich had geïnstalleerd in de comfortabele dub beldekker, constateerde de chauffeur een mankement aan de toeringcar. Dit onvoorziene, anderhalf uur durende oponthoud, bleek later het enige roet te zijn dat in het perfect georgani seerde eten van de reis werd gestrooid. Ook de volgende dag moest men in Beaune vroeg uit de veren, want er wachtte een uitgebreid programma. Het grootste deel speelde zich af in en rond het huis Bouchard Père et Fils. Na een rondleiding door de moderne bot telarij, volgde een bezoek aan de indrukwekkende kelders van dit ruim 250 jaar oude wijnhuis. Er ligt gemid deld een voorraad van 20.000 vaten met een inhoud van 225 liter. Ook in (circa een miljoen) flessen ligt de Bour gogne wijn er te rusten in de donkere, koele kelders, bedekt door stof en schimmel ("Le Champignon"). In het diepste deel van de kelders konden de zeldzame Grand Crus worden beke ken, die nog dateren uit de tijd voordat de druifluis in de tweede helft van de vorige eeuw haar verwoestende werk deed. Tijdens een uitgebreide proeve- De bottelarij van het wijnhuis Bouchard Père et Fils. Wijnoogst in het Elzasser dorpje Rique- wihr. rij hierna kreeg het gezelschap enkele zeer goede wijnen van Bouchard Père et Fils voorgezet. Uiteraard ontbrak daarbij het deskundig commentaar van de heer Zellenrath niet. Na een bezoek aan een wijnmuseum, vertrok de bus naar de Elzas. Onderweg pas seerde men de beroemde wijngaarden van de Cöte d'Or. De volgende dag stond zowel in het teken van wijn als bier. Wijn was er te zien bij het huis Louis Sipp dat in Ribeauville zo'n der tig hectaren wijngaard bezit op de best gelegen hellingen en beplant zijn met edele druiverassen. Vooral interessant was het dat de oogst in volle gang was, zodat het plukken en de diverse vinifi- catie-procedures, waarover in de cur sus was geleerd, in de praktijk konden worden aanschouwd. Ook hier kreeg eenieder enkele Elzasser wijnen te proeven, alvorens mevrouw Sipp onze deelnemers uitgeleide deed. Het vol gende programmapunt had alles met bier te maken: een bezoek aan Heine- ken France in Strasbourg. Een rondlei ding door de brouwerij toonde duide lijk het verschil aan tussen het oude en het zeer moderne nieuwbouwgedeel- te, dat onder verantwoordelijkheid van Heineken Technisch Beheer tot stand is gekomen. 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 23