JOHN KOSTER: "Sommige mensen kunnen het niet geloven. Een van de portiers van de brou werij aan de Eerste van der Helststraat, is John Koster. Wie de poort binnenkomt, merkt niets bij zonders aan hem op. Anders wordt het wanneer hij in zijn vrije tijd samen met zijn vrouw over straat loopt. Dan lijkt het ineens of beiden iets heel bekends hebben. "Zijn dat niet. wordt er dan gezegd, terwijl de mensen op hen afkomen om een handtekening te vra gen. Playbackshow Inderdaad, John en zijn vrouw Ria lij ken op het onder de artiestennamen Sakia en Serge optredende bekende Nederlandse duo. Bewust trachten zij die indruk ook te versterken. Ria heeft bijvoorbeeld haar bril verwisseld voor contactlenzen, terwijl John zijn grote hangsnor aan de gelijkenis opofferde. Zo hebben zij al een paar keer met suc ces opgetreden in de Playback-show op de televisie. De laatste opnamen (waarin zij dit keer overigens live zin gen) zijn op 17 oktober gemaakt, de uitzending zal zijn op 5 maart. Zij heb ben dat al eens eerder meegemaakt, toen de voorrondes in mei waren begonnen. Naar aanleiding daarvan hebben zij diverse aanbiedingen gehad voor optredens. Op de dag van dit gesprek, is het jubileum-optreden: het 25e. Geen drempelvrees Hoe is het om op televisie te komen? "Iedereen is wel een beetje gespannen voor een optreden, maar dat went heel snel", zegt John met de zekerheid van iemand die het weten kan. "Wij doen het nu een halfjaar en het is allang niet meer zo eng als de eerste keer. Ik had trouwens al enige t.v.-ervaring, want ik ben vorig jaar als spreker bij het pro gramma "Tineke' geweest. Dat was naar aanleiding van een brief die ik haar had geschreven over het teveel aan negatieve berichtgeving in de media. Daar mocht ik toen over komen praten." John heeft tevoren geen nachtmerreis over zaken die tij dens een optreden verkeerd zouden kunnen gaan. "Het enige waar ik wel eens bang voor ben, is dat iemand mij iets zal vragen en ik dan niet uit mijn woorden kan komen." Toch blijft tele visie hen boeien. "Omdat alle jury's anders zijn. is het moeilijk te voorspel len of je een goede plaats zult halen bij de Playbackshow. Het zal velen ook niet daarom gaan. Het belangrijkste is, dat geldt voor ons eveneens, dat je op de televisie komt." Met dat doel heb ben ze zich ook aangemeld voor een nieuwe show van Eddy Becker en waren ze pas te zien in 'Hollanders' van Veronica. We zoeken de publiciteit Hoe rustig en nuchter John ook over komt, hij is gek op publiciteit. Daarom doen ze ook aan de Playbackshows mee als Saskia en Serge. En blijkbaar doen ze dat goed. "Er zijn altijd men senook wel artiesten hoor of bekende juryleden, die denken dat wij echt Sas kia en Serge zijn. Dat gebeurt op straat ook vaak: dan kunnen de mensen gewoon niet geloven dat wij het niet zij nAlle plannen om dit duo te imite ren zijn begonnen toen een groot aan tal mensen zijn vrouw op haar gelijke nis met Saskia had gewezen. Al lijkt John dan misschien niet echt als twee druppels water op Serge, hij heeft toch wel wat van hem weg. "We hebben grote bewondering voor ze. Toch wens ik soms wel dat de echte Serge een beweeglijker type zou zijn geweest. Ik hoef er niet bij te dansen, maar een beetje bewegen is toch wel leuk." Al imiteren de Kosters Saskia en Serge met plezier, ze hopen toch nog eens onder hun eigen naam bekend te wor den. John speelt al zo'n twintig jaar gitaar en kan dus voor de begeJeiding zorgen. Ook schrijft hij zelf liedjes. "Playbacken is heel moeilijk. Er wordt wel eens op neer gekeken, maar het vereist veel oefening. Je ziet zelfs dat artiesten hun eigen liedjes niet kunnen playbacken. Toch zingen wij liever zelf. Als het kan, maar dat is wel eens moei lijk met mijn ploegendienst, doen we eenmaal in de week mee met een talen tenjacht. Dan treden we natuurlijk onder onze eigen namen op. Dat Sas kia en Serge-image is aardig, maar niet voor altijd. Het is een aanloop naar een periode dat we zelf bekend zijn, een eigen carrière hebben." Voorlopig verheugt hij zich echter op het perso neelsfeest voor de Amsterdamse vesti ging omdat hij dan nog een keer zijn grote voorbeelden zal zien optreden. 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 20