I 83 minimum v. r.v t •v u 4 Personeelsblad van Heineken 3 Heineken Fanfare 5 Ook het tweede Heineken Jazzfestival werd een succes 8 Minister Braks gaf startsein voor landelijke introductie bokbier op fust 10 De opmars van de personal computer 12 Personeelsfeest Zoetermeer 14 Berichten uit de bedrijven 18 Personeelsfeesten in Limburg en Midden-Brabant 24 Vervolg jubileum en afscheid HET KIJKEN WAARD Om het jaar vinden de personeelsfees ten plaats voor de medewerk(st)ers van de bier-, fris- en gedistilleerd en wijnvestigingen en van de horecage- bieden. In de afgelopen periode werd er toevallig een aantal achter elkaar gehouden. Daarom in dit nummer vele -foto's van de feesten in Den Bosch, Zoetermeer, Midden-Brabant en Limburg. I I 4 Y-' J L Inhoud cn colofon concerteerde tijdens jubileumjaar iri Frankrijk 6 Personeelsfeest Den Bosch 16 Buitenlands nieuws met activiteiten in Ierland, de Verenigde Staten en Luxemburg 20 John Koster uit Amsterdam alias Serge (van Saskia) 21 Jubileum en afscheid 22 Eén uit 6-duizend: C. Timmers uit Den Bosch 26 Kroniek 28 Proost 30 Vatvaria 35e jaargang nr. 9 November 1984 Verschijnt 10 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814870/ 814288 Onlangs meldden wij dat de heer A.H. Pols het corres pondentschap voor Rotter dam had neergelegd. Als zijn opvolger heten wij de heer M. van Woerden, vertegenwoordiger horeca in het horecagebied Rotter dam, welkom. Wij wensen de heer Van Woerden succes toe bij deze taak en hopen dat we vele bijdragen van hem mogen verwachten. Redactie en redactiecommis- Bij de voorpagina: Het bokbierseizoen is geopend! In Den Haag dronken Minister van Landbouw, G.J.M. Braks (links) en directeur Com mercie Bier PC. Schop het eerste glas. De Heineken Fanfare - met bok - omlijstte het brouwersceremonieel. 1 oktober jongstleden heeft redactrice Anneke van de Wijngaart de afdeling Public Relations Nederland verla ten. Gedurende twee jaar heeft zij meegewerkt aan de totstandkoming van Vers van 't Vat. Wij danken haar namens de lezers hartelijk voor haar bijdragen en wensen haar veel succes in haar nieuwe baan op de afdeling Marketing Bier/ Reclame en Promotie. De redactiecommissie. Bij de achterpagina: Een foto uit de late twinti ger jaren, genomen van het Heineken agentschap G.J. Grijsen in Arnhem. Dit pand aan de Arnhemse Boterdijk bestaat niet meer. In 1944 werd het namelijk door een bombar dement getroffen bij de Slag om Arnhem. We kregen de foto van de kleinzoon van de heer Grijsen, de heer G.J. Stil, die werkzaam is bij de afdeling Centrale Training en Vorming en docent is bij horeca-opleidingen. Redactie: Eric Bouwmeester (hoofdredacteur) Yvonne van Stck-Sanders Redactiecommissie: Mr. J.Th. Kappelle Mr. R.A.B. Combée R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. J.L. van Oordt Drs. P.F. Regnault Ir. J.B.R. Schwietert Correspondenten: Amsterdam: T.T. Baars Apeldoorn: M.D. Eshuis Bunnik: J.N.A. Groenendijk 's- Hertogenbosch C. Timmers Leeuwarden: T. Zwaagstra Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: J.A. Schiphorst Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstafdienst Public Relations, Postbus 28, 1000 AA Amsterdam, tel. 020-702257. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 1/85 dienen uiterlijk 13 december en voor 2/8513 januari a.s. bij de redactie aanwezig te zijn.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 2