R\. Vfers van't Vat: een geslaagde avond PERSONEELSFEEST MIDDEN-BRABANT In september hield de Reisvereniging Vers van 't Vat weer de jaarlijkse feestavond voor haar leden. Nagenoeg alle leden van de vereniging waren naar de Rotterdamse Raadskelder gekomen om aan het feest deel te nemen. Voorzitter C. Zwaan opende het jaarfeest met een toespraak en vervolgens gaf hij de dansvloer vrij met een Foxtrot Mobiel. Al snel vulden de leden van de reisvereniging met hun partners de vloer. Even later konden de benen weer rusten tijdens een bingo ronde waarin leuke prijzen te winnen waren. Uiteraard werd er daarna weer gedanst op de tonen van het Music Trio dat door het bestuur voor deze avond was uitge nodigd. Voor de tweede maal kon het gezelschap dingen naar mooie prijzen in de Tombola. Een geslaagde avond, daar waren het bestuur'en leden het zeker over eens. Lachend heft het Heinken team, dat deel genomen heeft aan de 7e bedrijfsachten- wedstrijd, het glas. Zij hadden op de Bergse Voorpias te Rotterdam een 18e plaats behaald en de bedrijfsachten- regatta en daarmee tien andere ploegen achter zich gelaten. Na afloop van deze ontmoeting tussen oud-wedstrijdroeiers, kreeg elke deelnemer een blikje bier aan geboden van het Heineken team. Wie er belangstelling voor heeft volgend jaar deel uit te maken van de Heinken acht, kan contact opnemen met R. Douque, toestel 4155 in Zoeterwoude. Op 29 september heeft het horecage- bied Midden-Brabant haar tweejaar lijkse personeelsfeest gehouden voor de medewerkers en medewerksters uit dit horecagebied en hun introducé(e)s. Het feest vond plaats in het Heineken Ontspannings Centrum te Den Bosch. Voor deze gelegenheid was de grote zaal van het H.O.C. in samenwerking met de afdeling reclame service omge toverd in een prachtige feestzaal. De circa 160 personen die op 29 september naar het H.O.C. waren gekomen, wer den daar officieel welkom geheten door de heer H.J.M. Duynstee, die de avond opende. De muzikale opluiste ring van het feest werd verzorgd door twee orkesten: The Standard Sound Spots uit Rijen en De Naaldhakken uit Amsterdam. Behalve voor de muziek en de lekkere hapjes en drankjes, was er de gehele avond ook veel belangstel ling voor de spelletjes die door de feest commissie waren opgesteld. Blikwer- pen, ringgooien en de mini-racebaan waren bijvoorbeeld spel-onderdelen waar veel animo voor bestond. Om een uur 's nachts kwam er tenslotte een einde aan dit gezellige feest voor de horecagebicdsmedewerk(st)ers.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 18