Goede wijn behoeft geen fles Nieuwe kroonkurken sieren het dak. 10 LITER WIJNVAT -- k!e£ Vttt-tL t it'üi la i; iórriinrr -• r.i ^r-, r.-..v.- - k,v.r:;'- pee: T 5 iii n- 0p*.'.vl-.-ofïlb.r1 i ytaii. f;ï-b v.u wi: ~n TcSdéj^^iCï*^} _t.-u-.Vpo lv>tw Jiêc bv-i. traKi Yo- rel f V:il>V^'h^f^ïScrlhi:"?-fTi W lias« E IrV&PllAi AVÜ-U'nM - - vVl-iiv.-oidt'.-..' 'Y rm\ l'LuijSgcb-.rl-'rtjn Mm""" 'w'1 W*" j{'; I-JHU ri:'- uunL ;..dztïüii-.i ibbjr 1 r r fepS^rjij' y-tk\ - m pij. a" Vr beklop p K.'i'i! '-V-. $fNr-•• ^'ii- rs i t-vitci I|f:£;ivói'ijd;;. r; |Y|pSi^ :ië Eeuwenlang is het verhan delbaar maken van wijn in geschikte hoeveelheden een bron van veel zorgen geweest. Aardewerk in de vorm van pottenkruiken en amforen was een van de eerste oplossingen die men vond om wijn naar de gebruiker te brengen. Later kwam glas, en daarmee de fles, in zwang. Glas is niet het enige verpak kingsmateriaal dat geschikt is voor het bewaren van wijn. Als wijnen, na op fust behandeld en geklaard te zijn, gereed zijn voor con sumptie, hoeven ze dus niet speciaal op fles te worden verhandeld. Bovendien brengt het afvullen op fles hoge kosten met zich mee. De kosten van fles, kurk, etiket en capsule plus bottelloon belopen meer dan een halve gulden per eenheid. Voorts is glas zwaar en is een pallet met flessen gevulde dozen volumineus. Voor de distributie en presentatie van wijnen voor dagelijks gebruik heeft de techniek daarom nu nieuwe vormen ontwikkeld. In sommige gevallen wordt bijvoorbeeld gewerkt met afsluiting met stikstofgas. Anderen werken met steriele botteling op herme tisch gesloten zakken. Beide methoden hebben als doel de wijn te vrijwaren voor invloed van zuurstof. Dit is noodzakelijk omdat voor wijn schadelijke bacteriën alleen kunnen leven en zich vermenigvuldigen kunnen in zuurstofbevattende ruimten. De methode waarvoor Reuchlin heeft gekozen, is het zogenaamde bag-in-box systeem. Dit bestaat uit een kartonnen doos met een plastic zak er in, die naarmate er meer wijn uit wordt getapt, vacuüm trekt. Hierdoor blijft de wijn houdbaar. Daarnaast ontwikkelde Reuchlin speciaal voor de horeca een fraaie presentatie in de vorm van sfeervolle bruine wijnvaatjes, waar deze bag-in-box inpast. De inhoud is 10 liter, gelijk aan 14 flessen. Drie vaatjes op een legger worden een 'triple-bar' genoemd; één vat wordt aangeduid als 'single-bar'. Deze laatste zal worden geïntroduceerd tijdens de Horecava. Behalve de hierboven beschreven methode, waarbij de verpakking in het vat zelf verborgen blijft, bestaat er een systeem voor grootverbruikers. Dit past uitstekend in het automa tisch buffet. De voorraad blijft in dat geval in de daarvoor bestemde ruimte. De wijn wordt automatisch naar het tappunt gepompt en is daar op serveertempe- ratuur direct beschikbaar. Zo heeft moderne techniek z'n intrede gedaan in een romantische, bij wijn en gezelligheid passende, Uitgebreide reclamecam pagnes met onder andere T. V.-spots en proeverijen in winkels zorgen ervoor dat het uitbreiden van het Vrumona assortiment met de merken Rivella en E-10 niet onopgemerkt voorbij gaat. Tevens zijn enige weken geleden op het dak van het kantoorgebouw van gedaante. De verwachting is dan ook dat de ontwikkeling van 'tap-wijnen' in de horeca een grote vlucht zal gaan nemen. Vrumona te Bunnik een Rivella en E-10 "kroonkurk' geplaatst bij de beeldmerken die reeds het dak sierden. Daar de acht kroonkurken elk een diameter hebben van circa twee meter en in de avonduren verlicht zijn, kunnen ze nauwelij ks aan de aandacht van passanten ontsnappen. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 15