I ijdragen aan branche-onderwijs Aan de hand van de door Onderwijscontacten gemaakte diaserie en de bege leidende tekst wordt het brouwproces duidelijk uitge legd. Hieronder enkele details uit de serie. BEREIDINGSFASEN Mouten aktiveren en enzymen) Brouwen zetmeelmoutsuikers Vergisten (moutsuikers alkohol en koolzuur) Legeren nagisting Jan Grevink legt uit hoe een reduceerventiel werkt S.V.H. gebruikte bijvoorbeeld de uit gebreide beschrijving van het brouw- proces en de informatie over bierbe handeling als basis voor de nieuwe, op de praktijk gerichte cursus 'Horeca vakman/vrouw'. Praktijk De heer Grevink is er blij mee dat er bij de opleidingen veel belangstelling bestaat voor de bierbehandeling. "Daarom maken wij het, zoveel als dat kan, voor kleine groepen mogelijk de op school geleerde theorie bij ons in praktijk te brengen. Daartoe zijn in de ontvangstruimten van onze brouwerij vestigingen tappanelen geplaatst waarop alle onderdelen van een tapin stallatie 'doormidden gesneden' zijn gemonteerd. Daarbij wordt ook uitge legd hoe kleine storingen kunnen wor den verholpen. Het is zelfs mogelijk dat enkele leerlingen die les krijgen in de bedieningsvakken in staat worden gesteld zélf bier te tappen." Dit vindt allemaal plaats tijdens een bezoek aan een van de brouwerij vestigingen. Maar er zijn ook excursies mogelijk naar Vrumona of de G. W.N. In Zoeter- meer wordt bijvoorbeeld voor de hogere klassen van de horecascholen ook een wijnproeverij georganiseerd onder leiding van de heer Zellenrath. Tijdens een bezoek, waartoe behalve de genoemde lessen ook een excursie door de produktie-afdelingen behoort, wordt niet altijd uitsluitend over het produkt gesproken. Vaak verzoekt een school om ook iets te vertellen over onderwerpen als produkt-ontwikke- ling, automatisering of marketing. Er wordt dan zo mogelijk uit het bedrijf een specialist op dat gebied uitgeno digd om een lezing over het gevraagde onderwerp te houden. Vroegtijdig afspreken "Om te weten waar wij aan toe zijn en tevens zoveel mogelijk aan de verlan gens van de horecascholen te voldoen waar het excursies betreft, stellen wij een jaaroverzicht van ontvangsten op. Zo hopen wij nu binnenkort het over zicht compleet te hebben van alle hore cascholen in het schooljaar '84-"85. Naast de activiteiten die van ons uit richting horeca-onderwijs worden ondernomen, zullen wij binnenkort de 36 middelbare detailhandelsscholen benaderen. De bedoeling is ook hier na te gaan in hoeverre wij een bijdrage zouden kunnen leveren aan hun leer programma," aldus de heer Grevink. Toekomst "De gewenste onderwerpen lopen sterk uiteen. Van zuiver technische zaken als meet- en regeltechniek tot kantoorautomatisering. Uit het grote aantal verzoeken blijkt, dat het onder wijs behoefte heeft aan contact met het bedrijfsleven. Van èns verwachten zij de bereidheid tot kennis-overdracht. Dat kost onze specialisten nogal eens een uurtje extra tijd. Maar ze dragen daardoor zeker bij aan het dichter bij elkaar brengen van het onderwijs en het bedrijfsleven." Gisttanks. De belangrijkste fasen van het brouw proces. Ontkiemende gerst. De klaringskuip.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 9