Reclame-primeur voor Leidseplein Zoeterwoudse bedrijfsbrandweer test wagen voor Athene *8uuuuuu twee haspels met 60 meter hoge druk (40 Bar) slangen met snelkoppelingen en 60 meter slang voor aansluiting op een middendruksysteem (20 Bar). Op deze laatste kan een tussenmenger worden gezet ten behoeve van het blussen met schuim. De pomp werkt zowel stilstaand als rijdend Uiteraard ontbreken poeder blussers, een ladder en ander klein gereedschap niet op deze bluswagen. Om te controleren of hij aan alle eisen voldeed, heeft de bedrijfsbrandweer van Zoeterwoude eind juni de nieuwe wagen uitvoerig getest. Hieruit bleek dat nog enkele extra voorzieningen en kleine aanpassingen moesten worden aange bracht. Tenslotte kon de brandweerwagen op 2 juli per vrachtauto de reis aanvaarden naar de brouwe rij in Athene. merken die onder de aan dacht van de Leidseplein- bezoeker worden gebracht zijn Paradisi, Pepsi-Cola, Royal Club en Seven-Up. leder uiteraard met zijn eigen vignet en in zijn eigen kleurstelling. In een flits maakt de Jagermeister-tekst plaats voor de Paradisi-aankondiging door het draaien van de lamellen Met z'n vele horecabedrij ven, gezellige terrasjes, de Stadsschouwburg, diverse bioscopen en andere uit gaansgelegenheden is het Amsterdamse Leidseplein het uitgaanscentrum van de hoofdstadWie er is geweest weet dat lichtreclame een (vooral in de avonduren) opvallende plaats inneemt op dit plein. Een van de blikvangers is het duo metershoge Heineken glazen op het dak van de Heineken Hoek. Sinds kort is er een nieuwe reclame uiting bijgekomen op het Leidseplein, die een plaatsje heeft gevonden aan de gevel van de Heineken Hoek. Er is hier sprake van een wereldprimeur want maar liefst zes van onze merken worden daar beurtelings in beeld gebracht op een paneel van 8,5 x 2,5 meter. Tot nu toe was er een systeem voor slechts drie verschillende teksten. Dit systeem werkt met lamellen (als bij een zonwering), die telkens zes seconden stil staan om een tekst te verto nen, waarna zij wegdraaien om de toeschouwer een andere tekst te laten zien. Zo kan het voorkomen dat u net naar het rood-witte 'Sourcy, Zuiver bronwater' paneel heeft gekeken, even het hoofd omdraait, en dan ineens leest dat Jagermeister ijs- en ijskoud gedronken moet worden. De andere In de omgeving van onze brouwerij in Athene hebben de laatste jaren diverse branden gewoed. Omdat de verkeersdrukte in de Griekse hoofdstad het Atheense brandweerkorps vaak belemmert bij een noodzakelijk snel uitrukken, had Athenian Brewery S.A. behoefte aan een eigen blusvoertuig. De eerste tien minuten na het ontstaan van een brand zijn namelijk de belangrijkste: dan heeft men vaak nog de gelegen heid de brand in het begin stadium te bedwingen. Daarom kreeg de bedrijfs brandweer van onze Zoeter woudse vestiging, en met name commandant S. Sijnionsma, het verzoek samen met een Nederlandse leverancier van brandweer materialen een efficiënt blusvoertuig te ontwerpen. Daarbij moest rekening worden gehouden met het feit dat er geen open water in Athene is, zoals wij dat kennen. Omdat voor hoge druk minder water nodig is dan voor lage druk, was een hoge druk-wagen dus gewenst. Bovendien moest de wagen een beperkte hoogte hebben, aangezien er over het brouwerijterrein diverse leidingen lopen, en geschikt zijn om over ruw terrein te rijden. Zo viel de keuze op een Toyota Land- cruiser met een tankinhoud van 400 liter. De wagen beschikt uitsluitend over een perspomp (en kan dus geen water 'opzuigen') en kan alleen via een (blus)wa- terleiding worden gevoed. Voorts is hij voorzien van De Zoeterwoudse bedrijfsbrandweer in actie met het uittesten van de voor Athene bestemde wagen op het brouwerijterrein in Zoeterwoude

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 6