Wat is er nou gezelliger dan op een lange gure herfstavond oude verhalen op te dissen. Gordijnen dicht, televisie uit, kachel aan en dan komen de vertellingen haast vanzelf. Misschien ligt het daaraan dat er rondom bokbier nog altijd zoveel mythen en sagen bestaan. Bokbier wordt immers in de herfstmaanden gebrouwen en gedronken. Met raamstroken en affiches wordt onder meer aangegeven dat er weer bokbier ver krijgbaar is. Speciale aandacht is er dit jaar voor de introductie van bokbier op fust Dok deze herfst zal er weer volop gelegen heid zijn om te mijmeren bij een bokbiertje. Thuis, maar ook in een van de vele cafés die dit jaar voor het eerst een bokbiertje van de tap zullen serverenVorig jaar werd bij wijze van proef Amstel Bockbier op fust ten doop gehouden in "De Kuiperij", de ontvangst ruimte van onze Amster damse brouwerij. Zo'n 225 Amsterdamse cafés deden mee met die proef. 'Ge slaagd' was de conclusie na afloop van het bokbiersei- zoen. Het resultaat van die proef is dat bokbier op fust nu landelijk geïntroduceerd wordt. Bij horeca-onderne- mers die hun gasten graag iets nieuws of een seizoen specialiteit voorzetten, zal er zeker bokbier van de tap te krijgen zijn. Om die specialiteit helemaal 'aan te kleden' is er voor die horeca ondernemers speciaal bokbiermateriaal beschik baar. Bokbierglazen, raam stroken, affiches, vilt en op de tapkraan een bokbier- EEN BOKKIG VERHAAL standaardje zodat de kaste lein en zijn klanten kunnen zien uit welk vaatje hij tapt. Zowel Heineken Bokbier als Amstel Bockbier zullen in deze bokbiertijd in fusten van 30 liter hun weg naar het café vinden. Neem eens de gelegenheid om bij u in de buurt die primeur te bele ven. U zult dan ook merken dat bierspecialiteiten vaak stof leveren voor een praatje aan de bar. Uit welk glas hoor je het te drinken? Wat is er bijzonder aan het brouwproces? Waar komt het vandaan Zo is ook bokbier al jarenlang het onderwerp van bierige beschouwingen. Veel van de legenden die er rondom het produkt bestaan hebt u al eens in Vers van 't Vat Treedt de Heineken Fanfare op, dan is ook mascotte Hein Vpresent. Hier loopt hij parmantig voorop tijdens het Internationaal Voetbaltoernooi Amsterdam 708 in augustus vorig jaar 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 4