EEN DAG MET EEN STERRETJE Op maandag 18 juni stapten 380 (vervroegd) gepensioneerden cn medewerkers die onder de Heine- ken Invaliditeits Regeling vallen in de bus om aan hun jaarlijkse uitgaansdag te beginnen. Als een ware Heineken karavaan reden de tien bussen met de oud-medewerkers van Rotterdam, Zoetermeer en Zoeterwoude naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Klokslag tien uur streek het gezelschap neer op het terras van Ouwehand om er na de anderhalf uur durende bus tocht te genieten van koffie met gebak. Hierna stond een rondwandeling door 't park op het programma, onderbro ken door de lunch. Zo'n wandeling door dit Rhenense park is echt geen kleinigheid want het herbergt een uit gebreid aantal dieren op een groot terrein. Bovendien bezit Ouwehand het origineelste aquarium van Europa, een deels ondergronds gebouwd aqua rium waarin onder andere de beruchte piranha's rondzwemmen. Ons gezel schap had veel belangstelling voor de dolfijnenshow want deze zouden een romantisch sprookje opvoeren. Maar helaas, een van de zwemmende sprookjesfiguren voelde zich zo ziek dat er een dokter aart te pas moest komen. Zo viel het sprookje in het water en lieten de overige zeezoogdie ren hun 'gewone' show zien. Tijdens de lunch werd stilgestaan bij het feit dat bestuurslid Toon Lange van Perso neelsvereniging Heineken Zoeter woude voor de laatste maal meeging als begeleider. In mei nam hij afscheid van de brouwerij en dus ook van de Personeelsvereniging waarin hij 35 jaar actief is geweest. Om dit afscheid een vrolijk tintje te geven, bood hij het hele gezelschap een drankje aan. Na de maaltijd was het weer showtime. Nu waren de papegaaien aan de beurt. Onder grote belangstelling vertoon den zij hun kunsten zoals koorddan sen, autorijden en zelfs rekenen. Geheel volgens schema stapte hierna het bijna voltallige gezelschap in de bussen om richting 's-Hertogenbosch te vertrekken. We schrijven "bijna vol tallig" omdat er twee personen ontbra ken. Na-enig speurwerk werden zij gevonden, gezellig babbelend op een bankje in het park. Het bleek dat hun horloge een half uur achterliep! In een enigszins versneld tempo dus op naar Nieuwkuijk waar onze Heineken men sen een showprogramma en een Diner- Dansant wachtte in restaurant 'De Ster'. Het showprogramma werd ver zorgd door lokale artiesten en tijdens het diner werd de muziek verzorgd door een organisatie die precies de stemming van de gasten aanvoelde en haar muziek daarbij aanpaste. Om ongeveer half negen werd de thuisreis aanvaard en had men onderweg naar eindpunt Rotterdam nog de tijd om na te praten over een uitgaansdag 'met een sterretje'. 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 3