Zoek de 7 verschillen Hocus Pocus. ntiiniitinmti litMlMMMMIMMMil m H w HHIIHHIlIIIIIIIIIIHIIXUmmmimiiHiimniiimit Oplossing kruiswoordpuzzel uit nr. 6/1984: iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim Het bierbrouwen is door de eeu wen heen een bron van bijgeloof geweest. Omdat het resultaat zo onzeker was, ontstonden er vreemde gebruiken. Laten we eens een kijkje nemen op het plat teland van Denemarken, Noor wegen en Zweden, aan het eind van de vorige eeuw. De hocus pocus tierde nog welig in de veraf gelegen streken. Iedereen was bang voor "het kleine volkje" en voor de geesten. Er waren spe ciale bierbrouwende vrouwen. Zo'n vrouw, die prevelend en allerlei gebaren makend het bier bereidde, moest alleen zijn als de gist in de wort ging. Om te voor komen dat de geest van het huis zich tegoed zou doen aan het brouwsel werd een kom bier uit het vat op het haardvuur gegooid. Ooit moet een bange kip over de bierketel zijn gefladderd, die in haar vlucht iets in de ketel liet val len, wat blijkbaar geluk bracht, want sindsdien deden, naar ver luidt, de vrouwen een handje kip- pepoep in de wort. Ook werd onder diep stilzwijgen een in brand gestoken takkenbos met ceremoniële bewegingen in de gistbak rondgedraaid. Ah de boer zelf ging brouwen, werden de vrouwen uit het brouwhuis gejaagd. Als persoon die het meeste respect afdwong verrichtte de boer de heilige handelingen, die van vader op zoon waren doorgegeven. Het hele stramien werd volgens vast patroon afge werkt. Hoogtepunten waren nu en dan luidkeels schreeuwen, zich ontzettend opwinden bij het toe voegen van de gist -dat leverde extra sterk bier op- en de geesten te vriend en uit de buurt houden. Daar moest een offer voor gebracht worden. Men toog met wat wort naar de heuvel, waarde geesten woonden en stortte daar het kostelijke nat ter aarde. Alles was echter voor niets geweest, als er ruzie gemaakt was in het brouwhuis. Dan konden familie, vrienden en buren het wel verge ten. De gist vertikte het om goed bier te maken wanneer er ook maar een vuiltje aan de lucht was. 31

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 31