De heren S. Sikkema en L. van der Male reisden op 1 augustus van Bujumbura naar Nederland. De heer Van der Male zal niet naar Burundi terugkerenDe heer Sikkema houdt hier verlof met zijn gezin, dat al eerder in Nederland was aangekomen. Op 22 juli is de heer K. van der Brug met zijn vrouw naar Bujumbura gereisd om als Chef Bouteillerie te gaan werken. Amstel Brewery Canada Ltd. CANADA Bij hetgezinM.W. Rijkens werd op 20 j uli te Toronto een zoontje, Anthony Frans, geboren. De heer H. Gerritsen vertrok met zijn vrouw uit Hamilton op 24 augustus om zijn verlof op te nemen. Refrigerantes Minas Gerais Ltda. BRAZILIË Samen met zijn gezin is de heer L. Mengoli op 14 juli teruggekeerd naar Belo Horizonte. Brasserie Lorraine S.A. MARTINIQUE De heer C. L.A. Peterse is op 8 augustus naar Fort-de-France vertrokken om aldaar de heer PC. Meertens te vervangen, die op 18 augustus voor verlof met zijn gezin naar Nederland vertrok. National Brewing Company Ltd TRINIDAD Nadat het gezin K. Klute al naar Nederland was gereisd, is de heer Klute op 6 augustus uit Port-of-Spain vertrokken. Inmiddels is de heer G.J. Vttyk, nu met zijn gezin, op 11 augustus weer naar Port-of-Spain gereisd. Windward and Leeward Brewery Ltd. ST. LUCIA De heer K. van Dalen is op 29 juli definitief uit Vieux Fort teruggekeerd. De heer N.J. Doodeman vertrok vervolgens met zijn gezin op 1 augustus om de heer Van Dalen in Vieux Fort als Chief Engineer op te volgen. Antilliaanse Brouwerij N.V. CURAQAO De familie A. B. Rutgers is op 30 juni naar Nederland gekomen om het verlof hier door te brengen. De heer Rutgers reisde op 31 juli weer naar Willemstad, terwijl het gezin nog tot 7 augustus in Nederland verbleef. Surinaamse Brouwerij N.V. SURINAME Voor verlof vertrokken uit Paramaribo de familie W.R. van derJagt op 17 en de heer J.H. Jie-A-Looi op 28 augustus. De familie H. W. Heilbron reisde op 18 augustus terug naar Paramaribo. P.T. Multi Bintang INDONESIA De heerL.F. Schilling is op 11 juli met verlof gekomen en op 16 augustus weer naar Medan teruggegaan. Malayan Breweries Pte. Ltd. SINGAPORE De familie J. Cremer is op 25 augustus naar Singapore teruggereisd. Oriental Brewery Co. Ltd. KOREA Op 2 September is de heer C. B. van Drie! van Wageningen uit Seoul vertrokken. Hij zal echter pas op 17 september in Nederland komen. Heineken Japan K.K. JAPAN De familie J. W. C. Loeff is op 30 augustus naar Tokyo vertrokken. Heineken Australia Pte. Ltd. AUSTRALIË Op 11 juli is Patricia Susanne Monique, dochter van de heer en mevrouw L.F.D. van der Minne, in Sydney geboren. DANKBETUIGINGEN Mede namens mijn vrouw en zoon Marcel wil ik eenieder dankzeggen voor de belangstelling, cadeaus en bloemen die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum. Mede door u is het voor ons een onvergetelijke dag geworden. H. Leuven Langs deze weg wil ik, mede namens mijn vrouw en zoon, eenieder hartelijk bedanken voor de wijze waarop de ontvangst en de receptie ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum plaatsvonden. Dank aan iedereen voorde belangstelling en de prachtige cadeausDeze dag zal ons altijd bijblijven. R H. Nitberg Mede namens mijn vrouw en beide dochters wil ik onze oprechte dank uitspreken aan directie en collega's voor cadeaus, bloemen, post en telegrammen, die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum. A. Haring Eenieder, die het mij mogelijk gemaakt heeft, een ontzettend gezellig afscheid te mogen vieren in de Raadskelder. wil ik hierbij hartelijk bedanken. Ook voor alle belangstelling en cadeaus is het onmogelijk een ieder persoonlijk te bedanken. Het was overweldigend. Ik wens eenieder alle goeds toe. Zuster M. Overman Wij vierden op 24 mei j.l. ons 50-jarig huwelijksfeest, temidden van onze kinderen en kleinkinderen. De feestvreugde werd verhoogd toen we werden verrast met een prachtige plantenbak, flessen cognac en niet te vergeten een belangrijke enveloppe met inhoud. Dit alles werd op bijzondere wijze overhandigd, namens de directie van Heineken, door mevrouw Van Kooten. Wij, mijn vrouwen ik, danken de directie ten zeerste voor deze aangename verrassing. J.G.A. Keizer Bij de viering van ons 55-jarig huwelijksfeest op 27 juni 1984, werden wij verrast door mevrouw Van Kooten, die namens de directie van de brouwerij ons kwam feliciteren en tevens ons een enveloppe met inhoud, een bloemstuk en enige dranken kwam overhandigen. Namens ons beiden hiervoor zeer hartelijk dank. Familie Eibers Hallo allemaallangs deze weg wil ik iedereen die mij in het ziekenhuis en thuis bedacht heeft met overweldigend veel fruit, bloemen en kaarten, hartelijk bedanken voor deze attenties. Het doet je goed, wanneer je in de lappenmand zit zoveel reacties van je collega's te ontvangen. Gelukkig ga ik alweer wat tot de mensen behoren, dus ik hoop jullie spoedig weer persoonlijk te ontmoeten. Rietje Ketting OVERLEDEN In mernoriam G.T. DONGELMANS Op 24 juli overleed op 63-jarige leeftijd, na een langdurig ziekbed, toch nog onverwacht de heer G.T. Dongelmans. De heer Dongelmans kwam in 1950 in dienst van Heine- ken's Bierbrouwerij in Rotterdam, waar hij tot 1968 werkzaam was op de afdeling Emballage. In 1968 ging hij over naar de Interne Dienst. Ook na de verhuizing naar Zoeter- woude bleef hij werkzaam op die afdeling. Laatstelijk werkte de heer Dongelmans als corveeër op het Service Laboratorium van Heine ken Technisch Beheer. Door zijn ziekte was hij al meer dan een jaar niet meer in staat Ie werken. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe met dit zware verlies. De heer H.N. van den Biggelaar (73) is overleden op 7 juni. De heer Van den Biggelaar trad op 9 augustus 1948 in dienst van de Amstel Brouwerij en was werkzaam in het filiaal te Heerlen als chauffeur. Op 1 november 1971 werd hij opgenomen in de Heineken Invaliditeits Regeling, tot hij op 1 juni 1976 de pensioengerechtigde leeftijd bereikte. De heer J. Beerman (75) is op 18 juni over leden. De heer Beerman was sinds 12 juni 1962 werkzaam bij Handelsmaatschappij Tims, een groothandelsproduktiebedrijf in Rotterdam. Nadat Tims door Vrumona en Heineken was overgenomen, was de heer Beerman sinds januari 1970 werkzaam bij Heineken Rotterdam in de gistkelder. Voordat hij de pensioengerechtigde leef tijd bereikte op 1 april 1974, was de heer Beerman opgenomen in de Invaliditeits Regeling. Op 30 juni is de heer A. Pieters (67) overle den. De heer Pieters is van 3 juni 1970 tot 1 juni 1975, toen hij gebruik maakte van de Wachtgeldregeling, werkzaam geweest bij Vrumona in de bottelarij. Op 1 juli 1982 ging de heer Pieters met pensioen. De heer J. Zegers (66) is overleden op 1 juli. De heer Zegers was vanaf 16 juni 1940 werkzaam bij Drankenhandel Holland- West te Den Haag. Op 22 november 1969 werd hij opgenomen in de Invaliditeits Regeling. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 27