HUWELIJK Den Bosch B.J. van der Aa kwaliteitsdienstmet mw. J.F.J.M. de Wit P.J.W. Kreijger (T.D. verpakken en opslag) met mw. C.D.A. Koeman Bunnik E. Kroon (verkoop ihuisverbruik fris) met mw. K. Dolff Horecagebieden H. Udema (expeditie, Groningen/Friesland/ Drente) met mw. R. Klugkist B. Toet (expeditie. Den Haag) met mw. Y.P.M. Rozenbrand (administratie. Den Haag) Zoeterwoude A. Parra Viudez bottelarijmet mw. A. Rosario Rodriguez C.P. Rietveld (magazijn en intern transport) met mw. M.A. Ketting C.H. van Polanen (mechanische werkplaats) met ntw. J.E.M. Smid P Zwaan bottelarijmet mw. W. de Mooy A. da Luz Pereira (bottelarij) met mw. Ch. Verhoeve P.P. de Ridder (loopbaanontwikkeling) met ntw. A.C. van Gastel E.J. Greven (biochemisch lab) met mw. N.R. Wester Mw. M.L.J. de Best (plaatselijke administratie) met M. Smits G.C.M.J. Vermeulen (proejbrouwerij HTB) met mw. M.A. Conner Mw. Y.A.H. Hoekstra (centrale inkoop HTB) metT.C. Spoormakers P. Boer (programmering HAG) met mw. F. Roovers GEBOORTE Den Bosch Anita, d.v. G.J. Nijholt (intern transport) Jan-Jaap. z.v. J.P. van de Ven technische dienst) Maikel, z.v. A.J.H. Maas (intern transport) Johan, z.v. J.P.H.M. Sieliakus (brouwen) Bunnik Hinke S., d.v. G. v.d. Wal elektrotechnische meet- en regelwerkplaats) Horecagebieden Rachel J.L.. d.v. mw. C.H.M. Boesten- Steinbusch (administratie, distilleerderij Hennekens) en P.A. Boesten expeditie. Limburg) Tim, z.v. J.P.A. Appeldoorn expeditieLimburg) Cornelus J.M., z.v. H.P.C. van Kempen expeditie. Midden-Brabant Jermaine G., z.v. mw. H.M. Baars verkoop, Rotterdam) Robin, z.v. mw. W.M. van Poelgeest- Brouwer (administratie, Den Haag) Esther, d.v. D.L. Groeneveld expeditie, Rotterdam Peter M. z.v. mw. S.G. Stigter-Schrijver (administratie, Noord-Holland) Susanne C., d.v. A.W. Schuiling expeditie, Amsterdam/Utrecht) Arnoud Maarten, zn. v. H.P. Bart de Jonge (distributie technische diensten. Den Haag) CynthiaW.H.M.,d.v. P.G.A.M. Koedooder (afd. vrachtauto's,Bullewijk) Anke M.J., d.v. A.P.J. v.d. Sterren (expeditie, Midden-Brabant) Zoetermeer Chantal. d.v. Th.P. Klarholz (administratie) Zoeterwoude Naomi, d.v. Ph. Willemstein dienstgebouw Asmeh, d.v. A.H.A. Assabou (bottelarij) Catharina A.W.d.v. J.T. de Wolff (bedrijfskantine) Pascal, z.v. J. Weeda (bottelarij) Philip H., z.v. M. Koster (bedrijfsbureau) Emine, d.v. H.H. Aydogdu (bottelarij) Arend C.J., z.v. A.R.W! Houtman bottelarij) Nadia, d.v. M.D. Soussi (bottelarij) David J., z.v. J.C. Sloos (functieclassificatie) Paul, z.v. P. in 't Hout (HAGprogrammering) Femke M., d.v. mw. G.W.M. de Jong- Moerkerk (centrale inkoop HTB) GESLAAGD Amsterdam Voor de cursus 'Beperkte Opleiding Brandwacht BZB': H.J.M. Blokker (interne dienst, bewaking), G.K. Burgers,T.H. de Jong en P. Vos (allen: technische dienst) B. Burggraaf (kwaliteitsdienst)J.C. BVroegop (p.r. ontvangsten) Mw. H.M. Plug-Overbeek (plaatselijke administratie) voor de Interne Cursus Boekhouden Voor de opleiding proces operator Vapro-B J. Wanders (brouwen) en R. de Vries (kelders) Den Bosch K.G. Broeren mechanische werkplaatsvoor T.I.G.-LassenTA A.P.J. Bertens (plaatselijkepersoneeldienst) voor M.B.O. AP/PB J.J.M. Mascini (kwaliteitsdienst) voor H.B.O-A/Chemisch Analytisch Bunnik T.D.J. Huitema (storingsdienst) voor examen Elektrotechniek. H L. v.d. Werff (assistent veiligheidsfunctionaris) voor voorbereidend examen Middelbaar Sociaal-Agogische Arbeid. Horecagebieden Chr. de Bruyn (expeditie, Rotterdam) voor het chauffeursdiploma. JGNvan Doorn verkoop, Den Haag) voor certificaat Handelskennis, afd. MAVO Voor het chauffeursdiploma CCV-B: M.P.M. Meulenbroek enT.H.P. Thomasse (beiden: expeditie, Midden-Brabant) Zoeterwoude Voor de Interne Cursus Boekhouden: mw. A. Haverkamp-de Vos (bedrijfsbureau), R.G. Mulder (opslag intern transport) P.L. v.d. Plas (secretariaat HTB) mw. Th.E.M. Ruygrok en mw. M.A.P. van Saase beiden.centraal betalingsverkeer) S. van den Braak (HAG) voor het diploma S.2 Invoer- en uitvoer Datatransmissie Voor het diploma B.2- Gegevensbanken: P. in 't Hout en Jvan der Jagt (beiden: HAG) J. Hasan (research HTB) voor de A- opleiding in de Chemische Afd. Hoger Beroepsonderwijs P.H. Kaaij (projecten en engineer HTB) voor Post HTO-cursus Ioniserende Straling-B A.A.M. Postma (planning control) voor Basiskennis Wiskunde W.O. Mw. J. v.d. Steen (correspondentie) voor Steno Engels J.C. Steketee (distributie technische dienst) voor Middle Management ISW J.R.M. Wessels (centrale inkoop) voor Cursus Vervoerswezen NVI R. van Zon (HAG) voor Basiskennis Informatica 1.1 en Basiskennis Bestandorganisatie B.l ONZE DIENST VERLIETEN Horecagebieden Mw. EDM. Siemonsma-Hes (verkoop, Noord-Holland) Mw. W.M. van Poelgeest-Brouwer (administratie. Den Haag) Zoeterwoude F.A.J. Keyzer procestechniek Mw. M.M. van Rooyen (secretariaatAdfi) BUITENLAND Murphy Brewery Ireland Ltd. IERLAND De hcerJ.M. v.d. Kamp verliet op 6 juli met zijn gezin Cork, om het verlof gedeeltelijk buiten en gedeeltelijk in Nederland door te brengen. Zij zijn inmiddels op 5 augustus weer teruggereisd naar Cork. Branoma S.A. MAROKKO Op 21 augustus is de heer J.P.M. de Deyn naar Fez vertrokken om daar na het overnemen van de werkzaamheden, de heer G.J. Oost als Brasseur te vervangen. De heer Oost is op 27 augustus met zijn vrouw naar Nederland gekomen om hier verlof door te brengen. Kumasi Brewery Ltd. GHANA Om het verlof in Nederland door te brengen is de heer J.J. ten Hoor op 25 augustus met zijn gezin uit Kumasi naar Nederland gereisd. Nigerian Breweries Ltd. NIGERIA De heer K. Verduin is op 4 juli met zij n vrouw naar Lagos vertrokken. De heer P.J. Bijleveld verliet Lagos op 14 juli. Na zijn verlof zal de heer Bijleveld niet naar Nigeria teruggaan. Na hun verlof zijn naar Nigeria teruggereisd de heer en mevrouw C. Allport op 5 augustus naar Lagos, de familie F. Mulder op 6 augustus naar Kaduna, de heer en mevrouw H.A. Both op 10 augustus naar Lagos, de familie P.H.A. Kemp op 24 augustus naar Lagos en de familie/. G.R Twaalfhoven op 31 augustus naar Lagos. De familie C.D.M. Koopmans vertrok op 8 augustus uit Lagos. Ook met verlof kwamen de familie F.G.R. Lefebvre en de familie F. Ph. Slotema, die respectievelij k op 31 augustus uit Ibadan en 1 september uit Lagos vertrokken. Brasserie de Brazzaville S.A. BRAZZAVILLE De familie E.W. Benne reisde op 7 augustus vanuit Brazzaville naar Nederland. Bralima S.A.R.L. ZAÏRE De heer en mevrouw H.G. Liebetrau zijn voor verlof op 18 juli naar Spanje gereisd. In de periode 20 juli tot 20 augustus is de heer Th.A.M. Krebbeks in Nederland bij zijn gezin geweest voor verlof. De familie W.R. van der Snoek reisde 1 augustus vanuit Bukavu naar Nederland om hun verlof op te nemen, op 3 augustus gevolgd door de heer J.J.F. de Vos, die vanuit Boma kwam. Het gezin van de heer De Vos verbleef al in Nederland. De familie R A. Wille reisde met de heer en mevrouwH.F.M. van Grinsven op9augustus van Kinshasa naar Nederland. Enige dagen later, op 15 augustus maakten ook de heer en mevrouw/, van Meel deze reis. Naar Zaïre toe vertrokken de heer W. Meijer op 16 augustus, die op 4 september gevolgd wordt door zijn gezinde families/. H.J. v.d. ZandeenM.M.C. £>/efazijnop31 augustus, respectievelijk vertrokken naar Bandundu en Mbandaka en tenslotte op 2 september de familie F.J. Snieders naar de standplaats Boma. Bralirwa S.A.R.L. RWANDA De heer en mevrouw A.A. Droop verlieten op 12 juli Gisenyi om het verlof in Nederland door te brengen. Brarudi S.A.R.L. BURUNDI 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 26