J.P. van Bergen A.H. Haring ifj If® Den Bosch- Op 4 j uli werd het 25-jarig jubileum van de heer J.P. van Bergen gevierd. Nadat de heer B™ Scheltema hem in het bijzijn van zijn echtgenote het goud had opgespeld, sprak de heer Koop de jubilaris toe in een overvolle Cambrinuskelder. Ondanks de wens van de heer Van Bergen geen lange toespraak te houden, stond hij toch even stil bij wat belangrijke feiten uit de loopbaan van de jubilaris. Deze heeft diverse functies vervuld. Tegenwoor dig is hij de trotse berijder van de terminal-trekker. Namens de afdeling Intern Transport, dankte de heer Koop de heer Van Bergen voor zijn grote inzet en kennis van zaken. Daar bij betrok hij ook diens echtgenote omdat zij haar man in al die 25 jaar tot steun is geweest en overhandigde haar hier voor een prachtig boeket bloemen. De heer Van Bergen kreeg een aantal tuinartikelen aangeboden, omdat hij graag tuiniert. Nadat de oudste zoon een dankwoord had gespo- ken, kwam er een afdelingscarnavalband binnen, die na hun muzikale aubade de jubilaris een zelf vervaardigde mini ter minal-trekker aanbood. Zoeterwoude -Op 4 juli vierde de heer Haring, ®1 werkzaam bij de afdeling verkoop van het horeca- isffii# gebied Den Haag, zijn 25-jarig jubileum. Vooraf gaand aan de receptie had de heer Folmer hem de gouden speld opgespeld. Vervolgens begaf het gezelschap zich voor de receptie naar De Hooiberg. Hier waren vele collega's van de heer Haring aanwezig en tot ieders verrassing, ook de heer Spierings. Deze was vroegtijdig van vakantie terugge keerd om dit jubileum bij te wonen. Als eerste sprak de heer Van der Doll. Hij omschreef de heer Haring onder meer als een echte P.R.-man, zowel in zijn huidige functie als in het verleden, toen hij vanuit drankenhandel Haring in Den Haag op goede wijze Heineken heeft vertegenwoordigd. De heer Van der Doll zei voorts prettig met de heer Haring samengewerkt te hebben en hoopte dat dit ook in de toe komst zo zou zijn. De heer De Mol, die hierna het woord nam, kenschetste de jubilaris als iemand die bij zijn relaties altijd bekend stond als 'meneer' Haring. Nadat de heer Haring een enveloppe met inhoud aangeboden kreeg, werd de receptie op geanimeerde wijze voortgezet. meer via de achterkant beladen hoeft te worden. Daardoor kan er praktischer worden gewerkt. De beschildering werd uitgevoerd door een reclameschilder die in het verleden al veel ervaring had opgedaan met het maken van grotere werkstukken. Zo schilderde hij onder andere bioscoopreclames en werkte hij ook voor Wijnhan del Reuchlin. Voor hen schilderde hij vroeger al levensechte flessen en glazen op de vrachtwagens. Hij ontving etiketten, kleuren en lettertypen van de betreffende merken en kon aan de slag. Het resultaat ziet u op de foto vrachtwagens die met trots door Nederland zullen rijden. Deze produkten van onze Gedistilleerd en Wijngroep Nederland worden sinds kort in beschilderde vrachtwagens vanuit Zoetermeer naar de drankenhandels vervoerd. De firma Damco, 'huisvervoerder' van de G.W.N., gebruikte tot nu toe vrachtwagens zonder reclame. Toen echter bekend werd dat er uitbreiding van het wagenpark zou komen, opperde de G. W.N. het idee om de wagens dan ook gelijk te beschilderen. Iedereen die op Neerlands wegen zo'n wagen zou tegenkomen, zou dan direct zien welke pro dukten er vervoerd werden, een goede vorm van reclame. De nieuwe wagens zijn van het type Tautliner. Dit zijn vrachtwagens waarvan de zijkanten open kunnen zodat niet 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 25