Monifii W. Klok f 1.000,- Duijn f 1.450,- Zoeterwoude Het idee van de heer Klok (werkzaam bij de afdeling brouwen) heeft betrekking op een nieuw leidingsys teem ten behoeve van het worttransport. Dit leidt tevens tot een besparing op arbeidstijd bij het worttrans- port/loogreiniging, jongbier- en gisttransport en bij de weekendreiniging. De heer Duijn (werkzaam bij de afdeling brouwen) heeft voorgesteld het leegdrukken van de filters bij de eindfiltratie op een andere wijze te laten geschieden. Door deze aanpassing is het proces eenvoudiger en min der storingsgevoelig geworden. Bovendien heeft het een aanzienlijke vermindering van het bierverlies tot gevolg. Zoeterwoude 1 Ij s i Den Bosch M. Harmsen/H.Govers/J. Mascini/J.v.d. Heuvel/ C.Doomernik/E. v. Boekel/B. v.d. Aa H. Fleuren/P. v. Kol, laboratorium f 325,- P. Jamlean/R.A. Sweeb, bottelarij f 250,- L.J. v. Bijnen/J.C. Lokker, ziederij f 250,- J. Dubbeld/A. Mulder,bottelarij f 100,- Zoeterwoude W. de Jong/J.C. Janssen,brouwen f300,- H.J. Medikverpakken f 150,- L. Mosterdijk, storingsdienst f 100,- P. Haasnoot, verpakken f 100,- P. de Ruij ter, centraal magazijn f 85,- G. Vlieland, brouwen f 75,- J.K.J. Nieuwpoort, brouwen f 75,- C. Duivenvoorden, storingsdienst f 50,- H. A. Tolhoek, werkplaats voor meet- en regeltechniek f 50,- N. Duijn/J. Kolster, brouwen f 50,- Eenieder kreeg een geschenk uit de bij de beloning behorende groep. Den Bosch V. Gisbergen, bottelarij f50,- A. Depuis, bottelarij f 50,- G.A. Hulsken, bottelarij f 50,- P. van Schijndel, verpakken f 50.- Horecagebieden J.C. Schiet, C.T.D. landelijk f 50,- A.H. Satter, C.T.D. Rotterdam f50,- i Zoeterwoude PWJde Grootverpakken f 50,- G.J. van der Flier, brouwen f 50,- P.W. Geurts, verpakken f 50,- J. Kolster, brouwen f 50,- H. Haasnoot/G. Vink, verpakken f 50,- J.M. Picterse, Horeca Tap Service f50,- 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 23