EEN LEVENDE NATUURFILM IN JE KAMER Wie wel eens een kom met goud vissen heeft gehad weet dat het nog niet zo eenvoudig is om die beestjes een lang en gelukkig leven te geven in hun glazen huisje. Als je een hobby als de heer J. Butter uit Utrecht wilt bedrijven, moet je dan ook wel heel goed weten waar je aan begint. De huiskamer van de heer But ter wordt beheerst door een twee meter lang zee-aquarium. De kleuren en bewegingen in dat aquarium kun nen je uren fascineren. Het duurt jaren om zo'n zeecultuur tot volle bloei te laten komen en door een kleine fout kan de bak in enkele uren afsterven. Een riskante hobby dus. De heer But ter vertelt hoe hij met zijn aquarium begon: "Kennissen van mij hadden zo'n zee-aquarium. Omdat ik erg van de natuur houd, voelde ik ook wel voor zo'n hobby. Je kunt er echter niet zo maar aan beginnen. Het is verstandig om met mensen te praten die al een tijd een zee-aquarium hebben en je te laten adviseren door bijvoorbeeld een speciaalzaak. Juist omdat je door onwetendheid de kostbare inhoud van het aquarium snel verliest, moet je je goed informeren. En je moet geduld hebben. Als je een aquarium hebt aan geschaft en het met water vult, moet het water eerst een maand 'rijpen'. Pas dan is de samenstelling geschikt om er levend materiaal in te plaatsen. Het duurt dan nog drie maanden voor het er een beetje leuk uit begint te zien en het duurt zelfs drie jaar voor een bak tot volle bloei is gekomen". Steeds iets nieuws Hoewel de heer Butter zijn hobby niet echt bewerkelijk vindt, blijkt tijdens zijn verhaal toch wel dat het niet een hobby is die je even een paar weken kunt verwaarlozen als je er geen zin in hebtHet voeren van de vissenhet ver zorgen van het aquarium en het bijbe horende filter, het nemen van monsters van het water zijn steeds weer terugke rende bezigheden. "Het boeiende van zo'n zee-aquarium is dat je er iedere keer nieuwe dingen in ziet" vertelt de heer Butter."De stenen die je bij het opbouwen van het aquarium in de bak plaatst, bevatten namelijk allerlei orga nismen waaruit in de loop der tijd wie ren, poliepen, anemonen en levende koralen gaan groeien. Dat gebeurt pas als de condities in het water goed zijn. Het zoutgehalte, de temperatuur, het algen- en wierenbestand bepalen het klimaat. Ook de grootte van het aqua rium speelt een rol. Naarmate het aquarium groter wordt, neemt de kans op ziekten af. In de stenen kunnen ook kleine krab- jes zitten. Die kun je er beter niet bij hebbenZe eten de steen op en ook vis jes en zeesterren. Krabben maken een puinhoop van het aquarium en ze zijn heel moeilijk te vangen omdat het nachtdieren zijn. Overdag zitten ze achter de stenen, 's Nachts gaan ze op rooftocht en dan kunnen ze een ravage aanrichten. Er zitten ook nuttige die ren in zoals de poetsgarnaal. Dat beest snijdt met z'n poten parasieten uit een vis en maakt dan het sneetje weer dicht. Zo hebben veel van de levende wezens in de bak een functie. Soms koop ik een nieuw visje en die blijkt dan niet in de bak te passen. Hij is agressief of wordt opgegeten door een anemoon. Je probeert steeds weer wat anders. Dat kan soms financieel ook een strop zijn, want een visje kost tus sen de 30 en 200 gulden. Omdat zee- aquarianen op dit gebied veel van elkaar kunnen leren, heeft bijna elke stad een vereniging van zee-aquaria- nen. Hier in Utrecht zit de 'Cerian- thus', genoemd naar een zee-ane moon". Zelf vangen "Op het noordzee-strand is niets te vin den dat in mijn aquarium zou passen. In de Noordzee heerst een ander kli maat Deze zomer ga ik naar Spanj e op vakantie. Daar hoop ik wel iets te vin den. Ik ga daar duiken en dan zie je hoe tussen de riffen de vissen, anemo nen en koralen in 'het wild' leven. Ik heb dat al eens eerder gedaan. Je schrikt er dan trouwens van als je ziet hoe daar onder water de natuur lang zaam afsterft door de millieuvervui- ling. Dat is iets waar je je heel bewust van wordt als je een zee-aquarium houdt: de kwetsbaarheid van de natuur". Rustgevend Ook op de afdeling intern transport in Bunnik, waar de heer Butter werkt, staat een aquarium. Het is een tropisch aquarium met zoet water. De heer But ter verzorgt het in zijn vrije tijd samen met een groepsleider. "Dat aquarium vergt iets meer onderhoud vanwege de algen" vertelt de heer Butter. Maar daar staat tegenover dat het zeer rust gevend is om naar te kijken en veel col lega's er plezier van hebben".

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 21