Draven in de wei RECLAME SERVICE ONTMOET KONINKLIJKE STALLEN: Reclame service verkoop bevordering, en met name de koetsiers die op die afdeling werkzaam zijn, onderhouden al jarenlang contact met het Koninklijke Stallen Departement. Regelmatig zijn immers de paarden van de Koninklijke Stallen tijdelijk in de Heine ken stallen van de Amster damse Quellijnstraat gehuis vest wanneer zij voor een officiële gelegenheid in de hoofdstad in actie moeten komen. Vanwege die relatie tussen beide stallen, kreeg reclame service de uitnodi ging een bezoek te brengen aan het Koninklijke Stallen Departement in Den Haag. Het doel van het bezoek zou tweeledig zijn: een excursie door de koninklijke stallen èn een voetbalwedstrijd. Zo vertrok op zaterdag 16 j uni 's ochtends vroeg een bus vanaf het brouwerij terrein aan de Van der Helststraat richting Den Haag met aan boord reclame service medewerk(st)ers met partners en kinderen. Eenmaal op het Haagse stallencomplex, veranderde de uitgelaten stemming van het gezelschap al snel in een serieuze. Niet dagelijks krijgt men immers de gelegenheid alle staatsie koetsen de gouden koets en de zeer oude glazen koets van dichtbij te bekijken, terwijl daarbij deskundig commentaar wordt gegeven. In de tuigenkamer konden vervolgens alle, blinkend gepoetste en keurig onder houden, eeuwenoude tuigen worden bewonderd. Hoe de kostuums van het stalpersoneel er in de loop der jaren hebben uitgezien, kon ook worden bezichtigd, evenals'de (kinder)zadels van vorsten uit onze vader landse geschiedenis. Natuur lijk ontbrak bij deze excursie een rondgang door de stallen niet, waarin de paarden van het Koninklijk Huis zijn gehuisvest. Na de bezichtiging van al dit fraais was het tijd voor de voetbal wedstrijd. Hieraan namen het derde elftal van K.S.D. en een gelegenheidsteam van reclame service deel. Omdat het voor sommige leden uit de Heineken ploeg voor het eerst was dat zij daadwerkelijk met de voetbalsport in aanraking kwamen, of voor het eerst sinds vele jaren, waren de regels enigszins aangepast Zo was de wedstrijdduur teruggebracht tot 2x30 minuten en mochten de spelers zo vaak wisselen als zij maar wilden. Vooral de Heineken mannen, die een groot aantal wisselspelers langs de lijn hadden staan, maakten hiervan veelvuldig gebruik. Tegen alle verwach tingen in, wist onze ploeg een 0-3 voorsprong te behalen. Dit gebeurde dank zij twee goals van Rob Wolswij k, waarvan één uit een strafschop, en één doelpunt van Wil Reintke uit Met een enorme sprong grijpt keeper Piet Riemslag in bij een aanval op het Heineken doel een zeer moeilijke positie. Heineken-doelman Piet Riemslag moest menigmaal in actie komenop professio nele wijze wist hij echter In spanning wachten de twee Heineken voetballers Wil Reintke en Rob Wolswijk (rechts) af of de bal in het doel terecht zal komen. Gelukkig voor hen was dit inderdaad het geval lange tijd te voorkomen dat er een tegendoelpunt werd gescoord. Met een straf schop bracht K.S.D. ten slotte de stand op 3-1. Als beloning voor deze overwin ning overhandigde K.S.D.- voorzitter, de heer Muyzer, een fraaie beker aan aan voerder Wouter de la Haye. Na de heer Muyzer namens allen bedankt te hebben voor het gastvrije onthaal op deze dag en het Koninklijke Stallen Departement voor een tegenbezoek te hebben uitgenodigd, bleef men nog lang bijeen om na te praten over hetgeen die dag op cultureel en sportief vlak was meegemaakt. Pas laat in de middag reisde het Heine ken gezelschap tenslotte in de bus naar de brouwerij in Amsterdam terug. Beide ploegen voor aanvang van de wedstrijd 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 19