Biljarten in Bunnik amtmnnmi Hjiniimim >.v lS.+. t i jgfettC* Op zaterdag 30 juni werd voor de negende maal de jaarlijkse wandeltocht voor Vierdaagse lopers georgani seerd door Heineken Wan delsport Vereniging Den Bosch. Ondanks slechte weersomstandigheden meldden zich 863 wande laars tussen 7.00 en 10.30 uur aan bij het startbureau in het Heineken Ontspan- nings Centrum. Opmerke lijk was dat er ook deze keer weer ruim 100 militairen van de Koninklijke Militaire Academie hun training voor de Vierdaagse bij ons afsloten. Op het parcours van 30 kilometer startten 392 wandelaars, op de 40 km 327 en op de 50 km 144. Ook vier van de vijf Heineken medewerkers die aan de Vierdaagse in Nijmegen deelnamen, liepen in Den Bosch mee. Het sportieve vijftal dat zich voor Nijme gen aanmeldde, bestond uit de heren W.F.J. v.d. Heyden en C. Timmers uit Den Bosch, H.M.P. Versteeg uit Amsterdam, D.M. Ouwens uit Zoetermeer en W.H.P. Suiker uit Zoeterwoude. Op 23 juni sloot de biljartvereniging van Vrumona haar seizoen 1983-1984 af. Na het zakelijke gedeelte, bestaande uit de jaarlijkse ledenvergadering en de verkiezing van het bestuur, werd in de bedrijfskantine een aantal behendig heidsspelletjes voor biljarters (waaronder het zogenoemde blokbiljart) gespeeld. Aan het einde van deze bijeenkomst werden de prijzen uitgereikt voor de in het afgelopen seizoen behaalde resultatenDe uitslag was als volgt: J. v.d. Bosch kreeg de le prijs alsmede de wisseltrofee, C.M. Hessing mocht de 2e prij s in ontvangst nementerwij 1 de 3e prijs naar H.Th. André ging. De HavekesTirion-trofee, die beschikbaar wordt gesteld voor de winnaar van de tiende prijs, is dit jaar gewonnen door de heer M. van Beek. Hij mag deze wisseltrofee een jaar in zijn bezit houden. Het nieuwe biljartseizoen start op donderdag 6 september. Ieder die belangstelling heeft voor het biljarten, kan met ingang van die datum iedere donderdagmiddag vanaf 15.00 uur in de bedrijfskantine van Vrumona komen kijken en zich daar eventueel aanmelden als lid. De biljartvereniging heeft de volgende activiteiten op het programma staan: DeheerJ. v.d. Bosch (links) ontvangt de wisseltrofee uit handen van de heer P. de Jong, secretaris van de biljartvereniging onderlinge competitie. Kerst- en Paastoernooi, en bezoeken aan verenigingen of deze ontvangen voor wedstrijden op de eigep vestiging. 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 18