D. G.M.ZAMBIA TER KENNISMAKING IN ONS LAND K. BRANDT ZOND ONS ZIJN FOTO AMSTEL LIGHT; EEN TOPPER IN AMERIKA Enige tijd geleden bracht een delegatie van Duncan, Gilbey Matheson (Zambia) Ltd. een kennismakingsbe zoek aan Heineken. Tijdens hun ver blijf in ons land werd een bezoek afge legd aan de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland te Zoetcrmeer. die ook D.G.M.-produkten in haar assorti ment voert. Tevens ging het gezelschap naar Heineken Technisch Beheer in Zoeterwoude. Op de bij deze gelegen heid gemaakte foto ziet u van links naar rechts de heren J.W. den Hond (regionaal coördinerend directeur Afrika), H.G. Muzabazi (director D.G.M. Zambia Ltd.), A.J. Kruidenier (manager H.T.B.), H.FM. Coebergh (lid Raad van Bestuur), F.J.C. Mollerus (managing director D.G.M.) en O.T. Phillips (director D.G.M. Zambia). Op onze oproep 'Zend ons uw foto' in een eerder nummer van Vers van 't Vat kwamen diverse bijdragen binnen. Een daarvan was afkomstig van de familie K. Brandt uit Bussum. Zij zagen, zo schrijft de heer Brandt, tot hun verbazing en vreugde hoe tij dens hun vakantie op Cyprus drie U.N.O.-soldaten hun motor fiets hadden geparkeerd in een dorpje op Cyprus. Hun verba zing gold niet de motorfietsen op zich. maar de dozen met Hei neken bier in blik, achter op de bagagedragers. Snel nam de dochter van de familie Brandt met haar toestel de hier afge drukte foto. Wellicht heeft u in uw vakantie aardige foto's of dia's gemaakt waarop een van onze produkten of reclames leuk in beeld is gebracht. Wij ontvangen ze dan graag van u ter plaat sing in Vers van 't Vat. U kunt uw foto of dia zenden naar: Hei neken Nederland B. V., Redactie Vers van 't Vat, postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude öf per interne post aan: Vers van 't Vat, kamer 2.345, Z/wou. Het calorie-arme Amstel Light bier beleeft sinds de introductie in 1980 een spectaculaire groei op de Amerikaanse markt. Het 'lichtvoetige' bier zag in het afgelopen jaar de afzet ten opzichte van 1982 verdubbelen tot ruim een mil joen dozen. De reden waarom light- bieren zo populair in de V.S. zijn, is het feit dat de Amerikanen zich sterk bezighouden met (overtollige) calo rieën Om deze reden gaat de voorkeur van veel Amerikanen dan ook uit naar de laag-calorische bieren. Daardoor is er een snelgroeiend segment light-bie- ren ontstaan. Om u een idee te geven van de grootte van deze groep: in 1978 bedroeg dit 9% en in 1983 werd 18% van de totale bierafzet ingenomen door de light bieren op een totaal van 212 miljoen hectoliter. Vanwege deze voorkeur werd vier jaar geleden gestart met de export van Amstel Light naar de Verenigde Staten. Amstel Light is een-calorie-arm lager bier met een lichte kleur, dat in Zoeterwoude wordt gebrouwen. Door zijn hoge ver- gistingsgraad heeft het een voor een light bier relatief hoog alcoholgehalte, namelijk circa 3,5%. Het stamwortge- halte bedraagt circa 7,5%. Een van de redenen van het succes van Amstel Light in de V.S. is dat het bier is met een 'fris karakter'. Ook de wijd vertakte distributie door onze importeur in de V.S., Van Munching Co, en de grote ondersteuning die hij aan dit merk geeft, dragen bij aan de snel groeiende vraag. Die ondersteuning vindt onder meer plaats door het uitzenden van Amstel Light commercials op radio en televisie en advertenties in een groot aantal tijdschriften.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 17