Amarans vormen publiekstrekker aan Franse zuidkust DEAMARANIN KORT BESTEK Totale lengte 12,25 m Grootste breedte 10,15 m Totale hoogte 10,80 m Mastlengte 9m Zeiloppervlak 18 m2 Diepgang 25 cm Gewicht 160 kilo Maximum snelheid 25 knopen Lengte van de drijvers 4 m Lengte van de poten 5,50 m Diameter van de kuip 2,60 m Ongetwijfeld kent u de Catama ran, de zeilboot met twee drijvers waartussen dwarsstangen zijn bevestigd. Op de laatstgehouden Hiswa-beurs ontdekte de heer A.H. Heineken een nieuw lid van deze drijver'boten-familie: de Amaran. De heer Heineken zag hierin een interessante mogelijk heid tot uitbreiding van onze reclame-activiteiten op surfge- bied. Daarom is er een gekocht door Heineken N. V., een tweede zal waarschijnlijk binnenkort door Heineken France worden aangeschaft. "Ah. marrant!" is volgens ontwerper, bouwer en promotor van de Amaran Piet Viegers de reactie van vele Fran sen bij het zien van deze boten. Het geen zoveel wil zeggen als "Oh, wat lol lig". Hij heeft het aan den lijve onder vonden want op het moment van schrij ven bevindt hij zich in Zuid-Frankrijk om met een van de Amarans over het wateroppervlak te scheren. "Jaren heb ik er over gesprokennu kunnen ze het resultaat zien", is zijn telefonische reactie vanuit Frankrijk. "Mijn streven was om met zo weinig mogelij k investe ring een zo veilig mogelijke boot te ont werpen, die een hogere snelheid heeft dan de tot nu toe gebruikelijke boten. Dat is me gelukt. De Amaran kan niet scheef zakken, niet omslaan en heeft veel meer comfort dan een Catama ran. Daardoor is hij ook geschikter voor het varen van lange afstanden. Bovendien is de bediening eenvoudig gehouden. Er is één schoot, één val (touw om het zeil te hijsen of te laten zakken) en -in de comfortabele cabine een stuurwiel. Hij is eenvoudig gehou den omdat je geen tijd hebt om aan veel touwen te trekken, als je met een hoge snelheid vaart. Als alle omstan digheden ideaal zijn, is het namelijk mogelijk 20 a 25 knopen te bereiken, dat wil zeggen rond de 40 kilometer per uur". Waterspin Met de groene Heineken zeilen, de rode poten en de witte drijvers ('man chetten noemt Viegers ze) zijn de twee Amarans een opvallende verschijning. Ook hun afmeting van 12 meter lengte en een breedte van 10 meter draagt daartoe bij. "Het zijn net reusachtige waterspinnen" omschrijft Viegers de Amarans. "Door dat opvallende uiter lijk lenen ze zich zeer goed voor publi citaire doeleinden. In Nederland, waar ik regelmatig op het IJsselmeer voer, waren de reacties best wel goed. Maar hier staat iedereen te klappen, de mon den open van verbazing, terwijl de fototoestellen klikken en de filmcame ra's zoemen. Men waardeert het in Frankrijk als een boot er uniek, revolu tionair uitziet. De opmerkelijke eigen schappen van de Amaran en het exclu sieve karakter van Heineken bier pas sen wat dat betreft goed bij elkaar". Show en wedstrijd De afgelopen weken waren de Ama rans aan de Cöte dAzur in actie te bewonderen. Eén vaart elke dag tus sen Antibes en Cannes, de ander heeft St. Tropez als 'thuishaven', 's Avonds lagen de boten aan een boei voor de kust, omdat de havens niet voldoende berekend zijn op boten van een derge lijke omvang. Aan het einde van deze maand zullen de Amarans naar alle ver wachting deelnemen aan de 'Speed Trials' bij Brest aan de Atlantische kust. Daar zal een recordpoging wor den ondernomen over een afstand van 500 meter. Hoewel de voorspelling is dat dan ook door de zonne- en maan stand depressies zullen worden aange trokken -en daardoor een sterkere windkracht ontstaat- zullen de Ama rans voor die gelegenheid worden voorzien van een superlicht groot voor zeil, om zo nog sneller te kunnen varen dan normaal. Zonder twijfel zullen de groen-wit-rode 'waterspinnen' ook bij dit evenement eenieders aandacht voor zich opeisen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 16