Amsterdam presenteerde zich met Heineken bier Sourcy vliegt uit "re/*datf^ Sinds enkele maanden is in de vliegtuigen van de KLM en Martinair, Sourcy verkrijgbaar. Diegenen onder u die de vakantiebestemming in de afgelopen zomerperiode per vliegtuig bereikten, was dit waarschijnlijk al opgevallen. Martinair heeft zelfs sinds juni een speciaal videopro gramma samengesteld voor de terugkerende Nederlan ders. Hierin worden de reizigers via het Polygoon journaal op de hoogte gesteld van de belangrijke gebeurtenissen in Nederland in de afgelopen weken, waarna gedurende enkele minuten het wel en wee van deze Nederlandse luchtvaartmaatschappij wordt belicht. De film eindigt met enkele commercials die vooral artikelen laten zien die men thuis kan kopen en gebruiken. Ook de Sourcy commercial wordt getoond. Immers, sinds enige tijd is Sourcy nu ook in veel winkels te koop. En natuurlijk is het dan logisch dat dit bronwater uit het Vrumona assortiment ook in het vliegtuig verkrijgbaar is. Ook tijdens de vluchten van de KLM kunnen de luchtreizigers een koele Sourcy drinken. De beide maatschappijen beperken zich tot de smaken Sourcy rood (koolzuurhoudend) en Sourcy blauw (koolzuurvrij) omdat ook het overige assortiment frisdranken van Vru mona wordt gevoerd en daar zitten al smaken bij als orange, citron en grapefruit. Dichterbij de grond liggen de bungalowparken van Sporthuis Centrum waar nu ook Sourcy verkrijgbaar is. Zowel in het horecagedeelte zoals in de restaurants en de bistro's als in de winkels van de parken kan Sourcy in alle smaken gekocht en gedronken worden. Burgemeester Van Thijn en Anton Geesink heffen het glas aan de har van het bruine café. Voorts staan op de foto v.l.n.r. mevrouw Fanny Blankers-Koen en de heren P.L. Vogels (P.R.- adviseur), P. Kronenberg, L.S.M. Jorritsma (hoofd Sportza ken van het Ministerie voor Welzijn, Volksgezondheid en Cul tuur) en R.G.H. Elfrink. Vele enthousiaste ervaringen rijker keerde begin augustus Hoofd Public Relations Nederland R.G.H. Elfrink terug van een twee weken durend verblijf in Los Angeles. Daar was hij aanwezig geweest om de Nederlandse en internatio nale concernbelangen te behartigen als coördinator van Heineken voor de Olympische Spelen in 1992, die mogelijk in Amsterdam plaatsvinden. Het begon toen op 12 juli. in aanwezigheid van de heer P. Kranenberg (oud-directeur van Heineken en thans voorzit tervan Amsterdam Promotion), drs. P.P. Snoep (algemeen directeur Heineken Nederland BV.en de heer Elfrink aan burgemeester Van Thijn toezegden dat Heineken bereid was een financiële bijdrage te leveren ten behoeve van de Amsterdam presentatie op 2 augustus in Los Angeles. Niet alleen met een financiële bijdrage maar ook met daadwerke lijke steun in de periode voorafgaand aan de officiële presentatie, droeg ons concern bij aan de promotie van Amsterdam als kandidaat voor de Spelen. Zo werd in samenwerking met de Exportbevordering- en Voorlichtingsdienst van het Ministerie van Economische Zaken en de gemeente Amsterdam gezorgd voor de inrichting van een bruin café met traditionele elementen als Delftsblauwe bierpullen, een fraaie Majolica-zuil en oude schilderijen. Het gehele café, compleet met alle toebeho ren, werd in losse onderdelen per vliegtuig vanuit Nederland naardeV.S. overgebracht. Dankzij degoedehulpvanonze Amerikaanse importeur Van Munching Co. werden in het Biltmore hotel te Los Angeles de koel- en tapapparatuur speciaal omgebouwd naar de Amerikaanse maatstaven. In de 'Holland-Amsterdam Lounge', waar fotopanelen videofilms en een maquette met de toekomstige Olympi sche locaties een indruk gaven van Nederland en de hoofd stad, nam dit bruine café een opmerkelijke plaats in. Dit was zeker ook te danken aan het Heineken bier dat gratis werd verstrekt aan de vele officials en gasten die uitgenodigd waren de Amsterdamse promotiestand te bezoeken. De leden van de Nederlandse vertegenwoordiging, die onder de hoede van de heer Elfrink beurtelings als barkeeper fungeerden, werden dan ook talloze malen 'aan de bar' op foto en film vastgelegd. Met name de grote Amerikaanse televisiestations hebben in hun uitzendingen veel aandacht geschonken aan de Amsterdamse presentatieHierin kwam steeds ons bier nadrukkelijk naar voren. Ook de foto's in Neder landse kranten hebben veelal de bar als decor voor opnamen van toostende delegatieleden als burge meester Van Thijn, staatsse cretaris Van der Reijden, Anton Geesink en Fanny Blankers-Koen. 'Troef van Amsterdam: gratis bier', 'Bruin café direct al trekpleister''Bier beste reclame voor Amsterdam' en 'Biertap, Olympische troef' luidden enkele van de krantekoppen. Of Amsterdam inderdaad in 1992 de Spelen mag organise ren, wordt eerst in 1986 beslist door het Internationale Olympische Comité. De Amsterdamse delegatie kan in ieder geval terugzien op een goed geslaagde presentatie tijdens de Olympische Spelen in Los Angeles, mede dankzij het café als trekpleister. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 15