PepsiCo nog over ondernemingen in sportartikelen (Wilson Sporting Goods). Pepsi-Cola in Nederland Op 21 juni 1954 sloot Vrumona B.V. in Bunnik een 'bottling agreement' met de Pepsi-Cola Company uit Amerika. Die overeenkomst gaf de frisdranken fabrikant het alleenrecht voor de pro- duktie en verkoop van deze 'koelsis- sende' frisdrank in ons land. Nu ieder een Pepsi-Cola kent, kan men zich niet voorstellen dat er veel pionierswerk aan vooraf is gegaan om deze frisdrank een vooraanstaande plaats in onze vaderlandse frisdrankensector te geven. Sterke merken De situatie van na de Tweede Wereld oorlog in de Nederlandse frisdranken- markt was uiteraard niet te vergelijken met nu. Toen vochten zo'n 400 kleine fabrikanten, verspreid over het hele land, om hun bestaansrecht met voor namelijk eigen merken frisdranken. Totdat de toenmalige directeur Van Dam van de bedrijfscentralc KAD (Koolzuurhoudende Alcoholvrije Dranken), die later Vrumona zou wor den, het initiatief nam eens te onder zoeken of op basis van een coöperatie een agentschap kon worden opgericht. Hierin konden al deze 400 kleine fabri kanten dan deelnemen, via een aan deelhouderschap. Van Dam zocht naar sterke merken, die alle aandeel houders naast hun eigen merk konden voeren. Natuurlijk had hij wel eens van Pepsi-Cola gehoord en het zelfs geproefd. Ook wist hij dat het een bekende cola in de Verenigde Staten was. Dus vertrok hij naar Amerika, onderhandelde enige tijd met de Pep siCo directie, en keerde met een proef- contract op zak in ons land terug. Hij had de opdracht meegekregen in twee r jaar via een verkooporganisatie te bewijzen dat de Nederlandse consu ment het produkt ook werkelijk kocht. Daarna zou dan eventueel de defini tieve overeenkomst worden gesloten. N.V. Calypso Maar welke aandeelhouders waren bereid zo'n risico te nemen? Er moest namelijk nogal fors worden geïnves teerd in bijvoorbeeld speciaal in Pepsi kleuren beschilderde vrachtwagens. Vijf drankenhandels in en rond Den Haag besloten de grote stap te wagen. De heren verenigden zich in de N.V. Calypso en legden zich uitsluitend toe op de verkoop van Pepsi-Cola. Iedere morgen stonden de Pepsi-Cola vracht wagens netjes op een rij te wachten om erop uit te trekken. Na de dagelijkse ochtendvergadering gingen de verko pers, gekleed in een keurig blauwgrijs pak met Pepsi embleem, naar de wagens en begaven zich op weg naar de eerste klanten. Mede door het harde werken van de medewerkers van het eerste uur, ontwikkelde de omzet zich positief. PepsiCo, de Amerikaanse moedermaatschappij, raakte ervan overtuigd dat in ons land op grote schaal Pepsi-Cola verkocht kon wor den. De officiële introductie begon met de 28,4 cl fles, die begin 1960 werd vervangen door de 19,2 cl fles. In dit zelfde jaar werd ook de 0,75 liter gezinsfles op de markt gebracht. In 1970 ging men over op het huidige bekende 20 cl flesje. Andere agenten, toch ook aandeelhouder van Vrumo na, zagen de goede ontwikkelingen bij Calypso met lede ogen aan. Van de totale omzet in ons land verkocht Calypso maar liefst 81% en de rest van de agenten slechts 19%. Dit zat hen niet lekker. Daarom werd op de alge mene aandeelhoudersvergadering in 1967 besloten de N.V. Calypso op te heffen en de auto's onder te brengen bij andere drankenhandels. Vanaf dat moment werden de plaatselijke activi teiten stopgezet en kreeg Pepsi-Cola een centrale aanpak met een lande lijke organisatie: Vrumona in Bunnik. Likkebaardend Nadat de winkeliers zich steeds meer gingen groeperen in commerciële organisaties en Vrumona zijn ver- koopaanpak steeds meer ging richten naar de wensen van deze afnemers, namen de omzetten meer en meer toe. Inmiddels had Pepsi-Cola weer een gouden greep gedaan door de slogan 'Likkebaardendlekkerlessendkloek- klinkendfrisdrinkendstemmen- smerendrazendflitsendsnelvibrerend- koelkoelkoelsissende Pepsi' te intro duceren. Mede dank zij deze cam pagne steeg de verkoop van Pepsi- Cola in 1979 naar een hoogtepunt. In 1980 kwam echter een terugval maar door de introductie van de Pepsi Proef- campagne in 1982 zit het merk dusda nig in de lift dat in 1984 de verkoopcij fers van het topjaar 1979 weer worden bereikt. Of zelfs hoger. In 1979 ver kocht Vrumona meer dan 50 miljoen liter Pepsi-Cola. Een resultaat dat Bradham beslist niet zal hebben ver wacht, toen hij in 1898 Pepsi-Cola 'ont dekte'. 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 9