Wanne maaltijden in Zoeterwoude Nederlandse les heft taalbarrière op er nasi, bami of spaghetti is. In de korte tijd dat de warme maaltijden verkrijg baar zijn, is al gebleken dat deze laatste gerechten favoriet zijn. Bovenstaande foto is ge maakt in de bedrijfskantine. met elkaar in gesprek komen. In het komend najaar zal de cursus wellicht worden voortgezet. Sinds half mei zijn er in de kantines van Zoeterwoude warme maaltijden verkrijg baar. Na een proefperiode waarin slechts één of twee maal per week een •warm menu' werd verstrekt, kan nu elke dag een warme maaltijd worden gekocht voor een redelijk bedrag. De maaltijden worden bereid in een zogenaamde 'steamer', een apparaat dat door middel van droge stoom de gerechten onder hoge druk kookt. Wie dus zo'n maaltijd eet, eet gezond want door deze kookme- thode blijven alle natuur lijke mineralen bewaard en behouden de gerechten hun vitaminen, sappen en kleur. De groenten en bepaalde vlees- en aardappelsoorten (b.v. frites) worden diepge vroren aangeleverd en hoeven nog maar enkele minuten in de steamer alvorens zij opgediend kunnen worden. Staat er vers vlees op het menu, dan wordt dit eerst op de plaat voorgebakken voordat het de steamer ingaat. In de bedrijfskantine worden de maaltijden door de kantine beheerder en zijn team bereid terwijl in de kantoor kantine een speciale kokkin is aangetrokken. Beide kantines hebben elk één steamer. Dit lijkt misschien weinig maar omdat de gerechten maar enkele minuten nodig hebben, kan er vaak achter elkaar 'ge stoomd'worden. Het aanbod van gerechten is zeer gevarieerd. Er zijn echt Hollandse maaltijden zoals bloemkool met een slavink en gekookte aardappels maar er zijn ook dagen dat Vorig jaar schreven wij over Nederlandse les die in Zoeterwoude werd gegeven aan 'anderstaligen'. Ook in de Amsterdamse brouwerij heeft een aantal medewer kers een dergelijke cursus gevolgd. Deze ging in november 1983 van start en is, na 23 lesweken, eind mei afgesloten. In totaal namen 22 medewerkers van Spaan se, Marokkaanse en Turkse afkomst aan de Nederlandse lessen deel. De cursus bestond uit een tiental blokken, waarin op een eenvoudige wijze werd ingegaan op het dagelijks gebruikte Nederlands. Gedurende de cursus moesten de cursisten drie toetsen maken om hun vooruitgang te kunnen meten. Twee externe docenten, de dames Van Baarsen en Prangen, gaven de lessen - in de tijden van de ploegendienst - op een enthousiaste wijze. Ook de cursisten hebben zich zeer ingezet om zo goed mogelij k Nederlands te leren spreken en te verstaan. De direct betrokken groepsleiders van de medewerkers zullen voorts in de toekomst trachten deze medewerkers zo goed mogelijk onze taal te laten spreken. Dank zij deze lessen zullen de mede werkers van verschillende nationaliteiten eenvoudiger

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 7