Meer ruimte voor dranken in Amsterdam E.H.B.O.-ploeg in goede vorm De bestaande ruimte van het personeelsuitgiftemaga- zijn van de brouwerij aan de Van der Helststraat voldeed niet meer vanwege de sterke uitbreiding van ons assorti ment. Tijdens een zeer snel uitgevoerde verbouwing werden diverse verbeterin gen aangebracht. Een daarvan was een duidelijke scheiding tussen bier, fris en gedistilleerd en wijn. Ook zijn de opslagmogelijkheid en de werkruimte vergroot, zodat een grotere voorraad kan worden aangelegd. Minder snel behoeft daar door 'nee' verkocht te worden. Tevens is de kantooraccommodatie verbeterd en aangepast aan de terminal met beeld scherm die nu ook op de Amsterdamse vestiging zijn intrede heeft gedaan. Net als in Zoeterwoude en Den Bosch is het daarmee mogelijk de gehele admini stratie via een centrale computer te verwerken. Omdat ook het afhaalbordes is uitgebreid, is het uitgifte magazijn voor ieder beter bereikbaar geworden. Na de installatie van de terminal is de procedure voor het inleveren van lege emballage en het afhalen van een bestelling enigszins gewijzigd. In de portierslo ges en de kantines van de Van der Helststraat, het Weteringplantsoen en de Bullewijk komen binnen kort speciale afleveringsfor mulieren te liggen. Een dergelijk formulier dient geheel te worden ingevuld voordat leeg goed wordt ingeleverd of drank wordt afgehaald. Met deze formu lieren is het ook mogelijk reclame-artikelen te bestel len. Een week na het inleve ren van het formulier kunnen vrijdags de bestelde reclame-artikelen worden afgehaald in het centraal magazijn. De openingstij den van het personeelsuitgif- temagazijn zijn als volgt: Maandag, dinsdag, woens dag, donderdag en vrijdag: van 15.00 - 17.30 uur. Zoals in nummer 4 beloofd, komen we nog terug op de deelname van de E.H.B.O.-ploeg van onze Bossche vestiging aan de finalewedstrijden van de federatie voor bedrijfs E.H.B.O.'s in Den Bosch en omstreken. Hoewel de wedstrijdopgave niet eenvoudig was, bracht ons team het er goed van af. Het behalen van een finaleplaats was al een prestatie omdat het de eerste maal was dat deze Heine- ken afvaardiging deelnam aan een wedstrijd. Tenslotte werden ze vierde en lieten daarmee in totaal vijftien ploegen achter zich. De E.H.B.O.'ers die voor dit goede resultaat zorgden, zijn de heren H.A. Kivit,M. Leibling, H.W.M.J. v.d. Biggelaar en W.J.M. Kuijpers.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 6