HOOGSTE PIJNT VOOR WARMTEKRACHT-INSTALLATIE Eind mei bereikte de in aanbouw zijnde warmte/kracht-installatie met de plaatsing van twee nieuwe schoor stenen het hoogste punt. Volgens ver wachting zal dit jaar de installatie in werking kunnen treden en kan de brouwerij in Zoeterwoude voorzien in een gecombineerde eigen opwekking van elektriciteit. Ruim een jaar wordt er nu door Shell en Heineken geza menlijk gewerkt aan de warmte/ kracht-installatie. Destijds bekrachtig den de handtekeningen van Shell directeur Helfrich en Heineken direc teur Snoep een samenwerkingsproject dat ruim twintig miljoen gulden kost. De warmte/kracht-installatie moet een belangrijke besparing in de energiere kening van de Zoeterwoudse brouwe rij gaan realiseren. Op foto 1 zijn twee bestaande ketels te zien met daarboven aangebracht twee zogenaamde 'afgassenketels'. Vóór deze ketels worden binnenkort de gas turbines geplaatst. De gasturbines, aangedreven door aardgas, leveren hete gassen die gebruikt kunnen wor den om water tot stoom te verhitten. De gasturbines drijven bovendien elektrische generatoren aan waardoor elektriciteit (kracht) wordt opgewekt. De complete installatie bestaat straks uit drie van deze gasturbines. Op foto 2 wordt de tweede schoorsteen op het dak van het ketelhuis geplaatst. Belangstelling van Raad van Bestuur en Directie voor de werkzaamheden aan de nieuwe installatie. Van links naar rechts ir. E.H. van Leeuwen (energiecoördina tor), ir. B.A. Horstman (directeurproduktie Nederland), A.H. Heineken (voorzit ter Raad van Bestuur) en mr. R. van de Vijver (lid Raad van Bestuur)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 3