Kruiswoordraadsel Voor de kinderen Oplossingen In dit nummer nemen we weer eens een puzzel op, die door de heer M. Lagerberg, werkzaam in de bedrijfskan tine te Zoeterwoude, is samengesteld. Het betreft een kruis woordraadsel. ünüiinm» ■■iilimmiilll •v r.v t FM:i' HORIZONTAAL: 1. Lohengrin vuurtoren; 2. Pover lichteenheid; 3. Ogendienst water zucht akelig; 4. Droogoven omweg/ wier; 5. Rekening spetter bloem muzieknoot dicht; 6. Werkkantoor zeenimf; 7. Slot artikel in het jaar rijksgrens; 8. Deel van een trap voeg woord franse N.V. landbouwgerei water in Friesland; 9. Artikel (afk.) verrichting/honderas; 10. Kippenloop /wapen/intiem; 11. Uitroep/tenslotte troefkaart en omstreken; 12. Tegen over vogel groet plas; 13. Idioot alom tropische vrucht; 14. Rott. Lloyd hoofddeksel rakker indo ger- maan; 15. Vandaag uilig grillen meisjesnaam; 16. Leger Chinese lei der ambtshalve boerenbezit; 17. Iemand met één oog plaats in Turkije telwoord; 18. Verlegen leuren; 19. Grond begaafd rijkstelegraaf; 20. Herrie hetzelfde rustig plaats in Gelderland; 21. Papegaai plaats in Groningen aanstoot; 22. Slot boom bijbels figuur zoen. VERTICAAL: 1. Telwoord uitroep dierenroep; 2. Pausennaam reg. reglement familie lid ontkenning goden; 3. Koerier soort brood; 4. Spanning innerlijke van een mens gard; 5. Voegwoord voor plaats in Rusland; 6. Vreemde bergplaats herkauwer mythologisch figuur persoonlijk voornaamwoord uitroep; 7. Woudgeest muzieknoot lengtemaat soort onderwijs; 8. Kin- derroep pardoes watermassa vogel 9. Suffer toets alleen diner; 10. Larve bengel; 11. Betoog nevelen mooi lidwoord; 12. Tobbe kinderlijk dwa ling wisselborgtocht; 13. Bod deel van Afrika slee; 14. Schaakterm bloot voedsel; 15. Voertuig snel vlek op hoofd van een paard persoon lij k voornaamwoord gauw; 16. Nik kel drank alert; 17. Gewicht ende persoonlijk voornaamwoord vogel- verblijf zot; 18. Achter muziekin strument gast rijksuniversiteit; 19. Plaats in Overijssel niet even rivier in Duitsland innig; 20. Beeld herkau wer iemand van adel onmeetbaar getal; 21. Kansel viering van een heu gelijk feit. Het stenen portaal Uit het plafond van dit portaal zijn enkele stenen gevallen. Weet jij nu toch hoeveel stenen er bij de bouw werden gebruikt? Ook de stenen, die nu in stukken op de grond liggen, moe ten worden meegeteld. Oplossing uit nr. 5/84 i m i n i u m 1 a t i n e r i ent a t a e r 1 - Het stenen portaal jqimqag uauajs xi l uhz jg De zeven verschillen. sj31j Op URA |OpRZ us jnnjs jaq uossnj 3uej§ Isjay ap do jooa jo3RjpoSR§Bq urr dureg *9 :ppu ap do alsoop ua pduiajs isquij urui uba jjiqs do daajjs 'p qosRtEd do ga;g uoopuppi. uire-i jaq uaAoq jsfipais do sjipaj uba afjim aprap jajq z lojnc apjaagjBda§ ap liq sjoij do ur[aj g 30

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 30