v V ffi mt»»»»w I fffVzfg gffffzf mXm O O O O O V'. t Y iS o C~!x-:S HUWELIJK Horecagebieden Mw. M.M. Redelijkheid (administratie secretariaat, Amsterdam/Utrecht) met S.N.M Kuntz. Zoeterwoude M.A. Kleine assistentie werkmaatschappij HTB) met mw. Hanaherlin J.C. Wessels centrale inkoop HTB) met mw. A. van Houten A.H. Poldermans (H.A.G.) met mw. M. Piket G. van Duyn (dienstgebouw) met mw. J.A.G. v.d. Geest GEBOORTE Amsterdam Gordon, z.v. P. Vos (storingsdienst) Den Bosch Rabia, d.v. F.J. Henraat (verpakken) Karin, d.v. G J. Steijven (brouwen) Kim, d.v. K. van Marion (bouwkundige werkplaats) Davy, z.v. E.G. Silva (plaatselijkeadmini stratie) Bunnik Remko, z.v. L.G.B.J. ten Koppel (bewa king) Devika, d.v. F.A. van Beveren (kwaliteits dienst) Horecagebieden Mirthe E., d.v. N. Hennevelt (C.T.D., Groningen! Friesland! Drente) Maria V.C., d.v. J.Th.M. Jorna (C. T.D., West- B raban tl Zeeland) Rakesh,z.v. M. Autar (magazijnexpeditie, Amsterdam! Utrecht) Jan A., z.v. J. Rijzinga (expeditie, Gronin gen! Friesland/ Drente) Zoetermeer Michael, z.v. A.Z. Da Graca (verpakken) Zoeterwoude Jordy A.,z.v. J.Ph. den Breeyen (nabewer king H.A.G.) Victor, z.v. L.A. GoncalvesMonteiro(bot telarij) Daphne, d.v. M.L. Slissen (verpakken) Saloua, d.v. H. Taouil (bottelarij) Willem J.B., z.v. W.J.B. Dierijck (plan ning control produktie bier) GESLAAGD Amsterdam Voor de cursus 'Inleiding elektronische informatieverwerking': H. van Woudenberg, M. Swanenberg (beiden werkzaam bij bedrijfsbureau)W. Nieboer, J.J. Velderman, T. Bulte, P. Kruiver, L. List en A. Meyer (allen: technische dienst)-, G. Sman (produktie)-, mw. J.H.M. de Jager en T. Wijnands (technologischedienst)-, H.J. te Winkel (personeeldienst);T.T Baars (opleidingen). Den Bosch H.E.M. Huibertse (intern transport) voor het Mavo-diploma. G.D. Roeland (interne dienst) voor de cursus Beveiligingsbeambte D. Voor de leergang Schakel- en besturingstechniek: Th.W. v.d. Aa (TD brouwen en energie)-, F.A.A.M.I. van Oorschot en J. A.C. Verstegen (beiden: TD verpakken en opslag) W.M.J.M. Vermeulen (TD centrale diensten) voor de leergang Meet- en regeltechniek. Voor Vapro A - procesoperator: C.G.M. Adams en A.J.M. Goos verpakkenG. Leen en R.M.J. de Werdt (brouwen). Voor Vapro B - procesoperator: G.P.M. van Bergen, J.J. A. de Bresser, J.H.M. v.d. Broek, J.H.G. Kiesebrink. W.M.J. Klijn. M.J.F. Martens, M.H. Spierings, E. v.d. Thillart en G.A.P. v.d. Wijst (allen: verpakken)-, P.J. Broeders en M.A.C.H. Verhagen (beiden: brouwen)-, H.A.J.M. v.d. Meijdenberg (kwaliteitsdienst). Horecagebieden A.H. Sessink (expeditie, Gelderland! Overijssel) voor het chauffeursdiploma CCV-B. H.W.H. Tilmans (expeditie, Amsterdam! Utrecht) voor E.H.B.O.-diploma. Zoetermeer C. de Jong (technische dienst) voor Besturingstechniek A. van Essen (bewaking) voor Beveiliging. Zoeterwoude L.A. Goncalves Monteiro bottelarijvoor Scheepvaart, Vervoer en Expeditie. C. W. Oppelaar (intern transport) voor Bedrijfskennis intern transport. VoorE.H.B.O.-diploma: L. v.d. Aar, D.J. Dirkzwager, A.F.C. Hardenbol, G.C.A. van Harteveld, C.J.M. Klaveren P. Visser (allen: brouwen)-, J. A. v.d. Boogaart, J.E.H. van Duyn (beiden: energie); J.M. Boom, B. van Eunen, J.W. van Gent en P. Vink (allen: verpakken); P.J. de Bruin, 26 M.H. van Deursen, M. Muhlebach, R.C. Plasmeyer, C. van Schie, M. Haak en A. v.d. Voet (allen: storingsdienst); H.A. Copier, H. Kanbieren C.A. Pel (allen: meet- en regeltechniek); H.M. Allewijn (magazijn intern transport); mw. C.J.M. Vergeer (physieke distributie); C.A.T. van Leeuwen (postkamer). A.L. v.d. Bergh (meet- en regelwerkplaats) voor Microprocessor-techniek. ONZE DIENST VERLIETEN Den Bosch A. Pijnenburg (brouwen) A. Ferreira Araujo (verpakken) Zoeterwoude Mw. C. Beeftink-Haasnoot (plaatselijke personeeldienst brouwerij) Mw. K. Haasnoot (technische dienst algemeen) BUITENLAND Heineken France S.A. FRANKRIJK De heer Th.J.Slof isop 10 juli gedetacheerd naar Schiltigheim voor het inbedrijfstellen van de nieuwe installaties binnen het project 'Nieuw Dienstgebouw 1984', terwijl de detachering van de heer J.J. de Winter per 1 juli beëindigd is. Dreher S.p.A ITALIË Nadat de heer J.J. van Essen ongeveer een halfjaar bij Dreher S.p.A. in Popoli werkzaam is geweest als Erection Supervi sor, is hij op 15 juni definitief naar Neder land gekomen. Ibecor S.A. BELGIË De heer E. AOlde Monnikhof is uitgezon den naar Ibecor S.A. in de functie van Directeur Financier op I juli 1984. Nigerian Breweries Ltd. NIGERIA De heer en mevrouw C. Allport zijn op 29 juni in Engeland aangekomen om aldaar hun verlof door te brengen. Uit Lagos is de heer P.H.A. Kemp op 23 j uni vertrokken om zijn verlof op te nemen en de heer P. Miirli en echtgenote zijn afgereisd voor diezelfde reden op 7 juli. Tevens is de heer J. P. G. Twaalfhoven op 14 juli in Nederland aangekomen. De heer K. Verduin keerde, vergezeld door zijn vrouw en dochter, naar Lagos terug op 4 juli. De familie P.M.H F. Sassen is 3 juli weer afgereisd naar Kaduna en op 30 juli volgde de heer J. Verweij met gezin. De heer en mevrouw E.H.N. Verhei jen zijn naar Nederland gekomen op 7 juli om hun verlof op te nemen. Empresa Angolana de Cervejas S.A.R.L. ANGOLA De verlofperiode van de heer W.G. Regtien heeft plaatsgevonden van 12 juni tot en met 11 juli. Nocal S.A.R.L. ANGOLA Na'het in Nederland doorgebrachte verlof is de heer AZwart teruggereisd naar Luanda op 13 juli.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 26