R.H. Nuberg H. Leuven ifjlP0 Amsterdam - Op 15 juni werd in de Kuiperij het 25- jarig jubileum van de heer Nuberg gevierd. Daags fealaP tevoren had de heer Van de Vijver hem reeds de gouden speld opgespeld. Tijdens de receptie sprak de heer De Vries de heer Nuberg, die vergezeld werd doorzijn echt genote, zoon en schoondochter, als eerste toe. Hij memo reerde dat de heer Nuberg precies 25 jaar geleden bij Heine- ken in dienst was getreden en vanaf 1968 als directiechauf feur zijn aandeel leverde voor het concernNamens de afde ling kreeg de jubilaris een aantal cassettebandjes en verlich tingsartikelen voor zijn racefiets overhandigd. Op aandrang van zijn naaste collega's was het de heer Karman die de heer Nuberg namens hen allen toesprak. Hoewel in zijn toe spraak enige keren onderbroken door opmerkingen uit de zaal, wond hij er geen doekjes om dat de heer Nuberg als een goed collega te boek staat. Als dank hiervoor overhan digde hij de jubilaris een enveloppe met inhoud voor het benodigde hobby-gereedschap om zijn welbekende 'gou den handen' te ondersteunen. De heer Nuberg sprak tot slot een dankwoord. gfj if™ Amsterdam - Op verzoek van de heer Leuven werd jF op 22 juni zijn 25-jarig jubileum op informele wijze fca 1# zonder toespraken gevierd. Eerst was de heer Leu ven op een voor hem vertrouwde wijze, in gezelschap van zijn echtgenote en zoon, door de Heineken koets met zijn 'eigen' paarden, van huis opgehaald. Op de brouwerij werd de familie Leuven ontvangen door de heren Vleghert. Was senaar, Mak en mevrouw Verwey. Daarbij reikte de heer Vleghert de gouden speld uit aan de jubilerende koetsier. Vervolgens werd de heer Leuven in de volle Raadskelder ontvangen door zijn collega's en vele vrienden. Namens zijn naaste collega's uit de garage en de stallen kreeg de heer Leuven een fiets aangeboden als waardering voor de fijne tijd die zij gezamenlijk met hem hebben gehad. Hierna werd de informele receptie op een gezellige wijze voortgezet, waarbij diverse aanwezige vrienden nog vele cadeaus aan boden aan de heer Leuven. Op onze brouwerij in Den Bosch - nu ruim vijfentwintig jaar jong - worden nog dagelijks veranderingen en verbeteringen aan gebracht. Soms zijn die veranderingen op het terrein van de brouwerij zo groot, dat ze vanuit de lucht te zien zijn. Onlangs werd daarom deze nieuwe luchtfoto gemaakt. 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 25