Afscheid W.A. Pluijmers Afscheid C.Brouwer Afscheid C.G. van Meel B.A. Mense Amsterdam - Op 30 mei nam de heer Brouwer, vergezeld van zijn echtgenote en kinderen, na een dienstverband van 20 jaar afscheid. Eerste spreker tijdens de receptie was de heer Regnault. Hij ging in op de door eenieder gewaar deerde wijze waarop de heer Brouwer zijn portierschap tot gastheerschap uitbouwde. Zijn bescheiden betrouwbaar heid maakte hem te zamen met zijn kort geleden gepensio neerde collega tot een vraagbaak voor velen die op het Weteringplantsoen vertoefden. Als herinnering en blikvan ger voor eigen gasten kreeg de heer Brouwer een foto van het hoofdkantoor aangeboden. Hierna zei vervolgens de heer De Vries dat de 'no-nonsense' uitspraken van de heer Bróuwer altijd een belangrijk onderdeel in zijn manier van werken was. Namens de collega's bood de spreker een draagbare kleuren-T.V. aan voor zijn caravan. De heer Kappelle noemde tot slot dit vakantieverblijf in Noordwijk een pluspunt omdat op vragen van journalisten aan P.R. om het adres van 'de brouwer in Noordwijk' kon worden gerea geerd met 'welke brouwer bedoelt u?' Als blijk van waarde ring ontving de heer Brouwer een cadeau van concern public relations. Zoeterwoude - Op 29 mei werd in de Hooiberg afscheid genomen van de heer C.G. van Meel. Na een bijna 40-jarige loopbaan binnen Heineken, met inbegrip van vele tropenja ren, werd hij op een zeer drukbezochte receptie uitvoerig in het zonnetje gezet. Als eerste spreker blikte de heer Röhrig terug in de jaren. Vele Heineken-jaren waren in het buiten land doorgebracht, met name in Nigeria en later in Kaduna, respectievelijk als Afdelingschef en Administratief Mana ger. Ook op literair gebied heeft de heer Van Meel zijn spo ren verdiend; onlangs verscheen van zijn hand de her nieuwde druk van het boek over het brouwperoces in diverse talen. In zijn functie bij Technische Opleidingen heeft de heer Van Meel talloze trainees van buitenlandse brouwerijen opgeleid en begeleid. Namens deze trainees dankte de heer Sanuga hem voor zijn inzet om de trainingen optimaal te laten verlopen. De laatste spreker was de heer Silvis. Als chauffeur van het pendelbusje Rotterdam, waarin de heer Van Meel ook meereed, memoreerde hij dat de legale VW-bus wel iets anders was dan de grotedoch ille gale Mercedes in de Tropen! Zoeterwoude - De vele ballonnen met zijn afbeel- J ®lj ding en de grote foto's van hem met de tekst 'inkoop iaalaP is Mensewerk' in De Hooiberg, lieten er op 5 juni gen twijfel over bestaan dat op deze dag het 25-jarig jubi leum van d heer BAMense zou worden gevierdVoor aan vang van de receptie was de heer Mense allereerst samen met zijn echtgenote, dochter en zoon officieel ontvangen door de heer Van Eerde. Daarbij was hem door de heer Van Eerde ook de gouden speld en de enveloppe overhandigd. Tijdens de receptie zelf sprak de heer Stomp de heer Mense toe. Op een leuke wijze ging de heer Stomp in op de loop baan van de heer Mense en zijn huidige werkzaamheden als chef emballage-, reclame C.T.D. inkoop bij H.T.B. Ook zijn vele reizen voor Heineken en zijn voorliefde voor wijn en lekker eten kwamen daarbij ter sprake. Leuk onderdeel van de receptie vormde ook het afdraaien van een video band door de heer Molenaar. Op deze band richtten vele interne relaties van de heer Mense zich tot de jubilaris. Interviewster mw. Hazebroek liet echter ook niet-Heineken mensen aan het woord, zoals een bloemenkoopman die ver klaarde dat 'bloemen van Mense houden'. Tot slot kreeg de heer Mense vele cadeaus, waaronder een Workmate, aan geboden. Vlissingen - Op 25 mei werd de heer Pluijmers samen met zijn familie ontvangen in het schitterend gerestaureerde Beursgebouw aan het Beursplein. Bij velen lag de recente lijk gehouden receptie in 1983 nog vers in het geheugen. Toen vierde de heer Pluijmers, werkzaam bij de expeditie in Middelburg, namelijk zijn 40-jarig dienstjubileum. Na de leuke toespraak van de heer De Jonge in het eigen Zeeuwse dialect en de mooie woorden van de heer De Vlieger, zijn oude baas, was het tenslotte de heer V.d. Kroon, zijn hui dige chef, die de heer Pluijmers namens het personeel een nieuwe fiets aanbood. De heer Pluijmers was erg verguld met dit cadeau. Evenals bij de vorige receptie hield de broer van de heer Pluijmers een voordracht. Met een gedicht dat geheel aan zijn broer was opgedragen, wist de spreker de aanwezigen duidelijk te boeiengezien de grote stilte die tij dens de voordracht ontstond. Behalve de enorm gezellige entourage waren het toch weer net als vorig jaar de vele aan wezigen, die er voor de heer Pluijmers en zijn familie een gezellige en onvergetelijke dag van hebben gemaakt. 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 24