Maximale beloning in Amsterdam ZiM •v :*.v :-.y Voor de tweede maal in korte tijd mochten dc heren G.K. Burgers en G. van Kooten een hoge beloning in ontvangst nemen voor een door hen ingezonden idee. De uitreiking van die tweede beloning had een bijzonder karakter: het was voor de eerste maal dat in Amsterdam het maximale bedrag van f 10.000,— aan een idee werd toegekend. In aanwezigheid van leden van de plaatselijke ideeën buscommissie, centrale ideeënbuscommissie ondernemingsraad en een aantal collega's van de heren Burgers en Van Kooten vond deze speciale ideeën busbijeenkomst plaats op 3 juli. Na een inleiding door bedrijfsleider C. Bremer, die het idee toelichtte, overhandigde Algemeen Directeur Heineken Neder land B.V., de heer P.P. Snoep, de prijs aan de beide inzenders. Uiteraard liet hij dit vergezeld gaan van zijn gelukwensen aan de heren Burgers en Van Kooten. die beiden werkzaam zijn in de elektrotechnische nische dienst. Het idee dat zij hadden ingediend heeft betrekking op wort-bespa- ring in de whirlpool. Door na elk tweede brouwsel een extra wachttijd in te lassen, wordt de achtergebleven worttrub de gelegenheid gegeven uit te lekken. Op de foto neemt de heer Van Kooten (links) de voor hem bestemde enveloppe in ontvangst van de heer Snoep. De heer Burgers, in het midden staand, kijkt toe. Amsterdam P. Vos, storingsdienst f 100,- G.T. Middelman, storingsdienst f 100,- Den Bosch P. Kahle/P. van Schijndel, elektrotechnische dienst f 100,- Bunnik D.A. Bainbridge, verpakken f 200,- D. A. Udink, energiedienst f 125,- H. Koster, verpakken f 125,- J.S. Koosman, verpakken f125,- J.S. Koosman, verpakken f 75,- Leeuwarden J. Lebbing, bottelarij f 125,- Zoeterwoude F. A. Streep, garage werkplaats f200,- J. v.d. KraanAV. Vooys/W.A. Troost, verpakken f 200,- H. Schoonbrood/C. Zevenhoven, mechani sche werkplaats f 115,- H.J. Medik, verpakken f 50,- J.P. Schreutelkamp, brouwen f 50,- A.M. Jansen, public relationsf 50,- C. v.d. Starre, werkvoorbereiding f 50,- Eenieder kreeg een geschenk uit de bij de beloning behorende groep. Amsterdam B. de Jong, intern transport f 50,- J. Möllers, intern transport f 50,- T. Timmer, intern transport f 50,- Den Bosch P. Stuiver, bottelarij f 50,- P. Jamlean/R. Sweeb, bottelarij f 50,- R.H. Kramer/A.M. van Kuyk, intern transport f 50,- H. Knops/J. van Engeland, bottelarij f 50,- Bunnik B.M. v.d. Weyden, verpakken f50,- H. Koster, verpakken f 25,- Leeuwarden W. Kers, advocaat bereiding f50,- Zoeterwoude A.J.M. Koole, brouwen f 50,- Mw. A. Muusz, salaris administratie f 50,- H. Flux, verpakken f 50,- •v u a •„••hVHI 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 23