A.J. van Delft gaat geen zee te hoog In deze maanden wordt de water sport weer volop beoefend.Velen zijn echter 'mooi-weer-sporters'. Zo niet Anton van Delft,chef bedrijfs- controle bij de bedrijfstechnologische dienst in Zoeterwoude. Hoe heviger de elementen, hoe liever het hem is. Anton van Delft houdt zich namelijk sinds twee jaar bezig met wildwaterva ren. Een hobby, waarvan hij denkt dat er in ons land circa 800 mensen actief in zijn. Zoals de naam al aangeeft, vormt het bedwingen van een wilde rivier of een woeste branding de uitdaging voor de wildwatervaarder. "Je kunt in Nederland niet op de rivieren varen", vertelt Van Delft, "alleen op zee. Gelukkig woon ik vlak bij de kust. Varen in de branding is ideaal. Maar dan moet de windkracht (uiteraard geen landwind) ongeveer tussen de 4 en 9 bedragenLang houd je het overi gens niet vol. Door vermoeidheid, koude en het water dat in je kano is gelopen, moetje na ruim een kwartier in zee er wel mee ophouden." Van bang tot bravour "Wildwatervaren is een kwestie van evenwicht, souplesse en kracht", legt Anton van Delft uit. "Om over de nodige kracht en conditie te beschik ken wat vooral bij zwaar weer op zee noodzakelijk is, is wel enige training vereist. Verder is het een sport waarbij je door schade en schande wijs moet worden. Ik weet nog wel: toen ik voor de eerste keer een rivier af ging, heb ik meer onder water dan boven water gezeten. Je wilt jezelf niet laten ken nen, maar ik was op dat moment écht bang. Nu gebeurt het afzakken van een rivier door het verrichten van wat rou tinematige handelingen." Lesgeven Routine heeft Van Delft in die twee jaar al ruimschoots opgedaan. Samen met zijn broer, die deze sport al langer beoefent, helpt hij de wereldkampioen 'eskimoteren' bij het lesgeven in het golfslagbad van Scheveningen. Eski moteren is het - met of zonder peddel - kantelen van de kano en onder water doordraaien tot weer een verticale positie is bereikt. "Zulke dingen leer je op les, omdat het belangrijk is dat je weer overeind kunt komen als je omgeslagen bent." Aantrekkelijk risico Juist door de ervaring die hij inmiddels heeft opgedaan, beseft Anton van Delft bijzonder goed de gevaren die aan het wildwatervaren kleven. "Al lereerst mag je nooit alleen gaan, maar altijd minstens met z'n tweeën. Alleen gaan is levensgevaarlijk. Je moet een rivier kunnen lezen, je moet kunnen zien waar de stromingen lopen en waar de rustige plekken zijn. Velen onder schatten het gevaar van zo'n rivier. Maar het water is sterk, veel sterker dan je kunt vermoeden." Veiligheidsvoorzieningen De keren dat hij de Erftal nabij Düs- vallen. Als u weet dat Van Delft's kano, in Engeland vervaardigd en van het type Mirage, speciaal van polye thyleen is gemaakt opdat hij niet breekt als hij tegen de rotsen in de rivier slaat, begrijpt u ook de rol van de valhelm. Het pak moet de koude ver drijven. Elke millimeter dikte bete kent bovendien een uur overlevings kans in koud water. Geen overbodige luxe, aangezien Anton ook in de win ter de Erftal opzoekt. "Aan het einde, waar hij overgaat in de Rijn, schom melt de temperatuur dan rond het vriespunt. Om het niet al te koud te hebben, smeer ik me in met uiervet." Spelevaren "De spanning vormt de uitdaging voor ons. Ook de mooie natuur speelt een rol. Hoewel het gevaar enigszins trekt, zoeken we het niet bewust op. Bij een stroomversnelling stapt er bijvoor beeld een van ons uit om te verkennen Onderaan een waterval heb je name lijk een zeer riskante stroming. Er zijn wel mensen verdronken die in die kolk terecht kwamen, want je komt er in je eentje nooit meer uit. En op rustige gedeeltes spelen we een beetje: varen we over elkaar heen, houden we wed strijden of praten we gewoon wat. Zo kun je op de V die door twee elkaar kruisende stromingen wordt gevormd, gewoon uitrusten. Als gezinssport of als sport voor mensen die aan hun benen zijn gehandicapt, is het een ideale sport. Als er mensen zijn, die er belangstelling voor hebben, kunnen ze zich bij mij opgeven. Dan laten we het ze gewoon een paar keer proberen in het zwembad, zonder dat er direct allerlei duur materiaal moet worden aangeschaft. Ik vind het echt een heerlijke sport." Van Delft demonstreert in het Scheve- ningse zwembad hoe je met de kano vanaf de glijbaan kunt springen seldorf is afgegaan, gebeurde dat altijd met drie anderen. Daarbij dragen zij allen een (ijshockey)helm, een neo- preen pak en vaak ook een neusklem en een reddingsvest. "Dat laatste stel len we zo lang mogelijk uit, want het beperkt je in je bewegingsvrijheid." Veel ruimte om te bewegen, hebben de wildwatervaarders overigens niet. Eenmaal in hun banaanvormige kano's gezeten, wordt over het onder lichaam een spatzeil bevestigd om de kano enigszins droog te houden èn om de bestuurder de gelegenheid te geven te eskimoteren zonder uit de boot te

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1984 | | pagina 21